Viktor och Greta Runeskog, sju månader gammal, bor i Bredäng. Foto: Emma Gate

Färre bebisar i Skärholmen när krisen kommer

Ekonomin bromsar och lågkonjunkturen knackar på dörren. Då föds färre barn i Skärholmen.

  • Publicerad 05:00, 10 nov 2019

Vi står inför bistrare tider. Det råder inte bara klimatkris, utan enligt Konjunkturinstitutets senaste rapport bromsar dessutom ekonomin in.

Detta väntas få konsekvenser – inte minst för hur många bebisar som föds.

Färre barn i sämre tider

Vid sämre tider, som sämre ekonomi, går antalet födslar ned, något som har skett även historiskt vid sämre tider, säger Gunnar Andersson, professor i demografi vid Stockholms universitet.

– Det hänger ihop med ekonomin, för att starta en familj krävs att man har ordentliga inkomster och har rätt till föräldraförsäkring.

Redan i dag minskar fruktsamheten i Stockholms län. En kvinna här beräknas föda i snitt 1,66 barn under sitt liv, om fruktsamheten förblir densamma som 2018. År 2010 var fruktsamhetstalet 1,98, enligt SCB.

I Skärholmen var siffran ännu lägre. Motsvarande siffra här var förra året 1,53 barn.

Om konjunkturen svänger neråt kan bebisarna bli ännu färre.

– Om det händer något med konjunkturen påverkar det ännu mer, säger Gunnar Andersson.

Viktor Runeskog och sju månader gamla dottern Greta bor i Bredäng.

– Vi har två barn och vi tänker inte på lågkonjunkturen. Den påverkar inte våra beslut om familjeplanering. När det gäller klimatkrisen flyger vi mindre och klimatkompenserar och gör det vi kan för miljön, säger han.

Viktor Runeskog och sju månader gamla dottern Greta bor i Bredäng. När det kommer till barnfödande tänker han inte på klimatet.

Skillnader mellan kommunerna

2009 födde kvinnor i 19 av länets 26 kommuner i genomsnitt drygt två barn, 2018 rådde det förhållandet i endast fem kommuner.

Fruktsamheten har mellan 2009 och 2018 gått upp i endast två av länets kommuner, Salem och Upplands-Bro. I övriga 24 kommuner har fruktsamheten gått ned under perioden.

Antal födda, Stockholms stadsdelar

Antal barn som fötts i Stockholms olika stadsdelar 2010 respektive 2018.

Källa: Stockholms stad

Bebisar i dag – arbetskraft i morgon

Färre bebisar betyder inte bara fler lediga platser på BB och lugnare på öppna förskolan. Bebisar växer så småningom upp.

Vad får minskad fruktsamhet för följder?

– Om det bara är en lätt nedgång får det inte så stora konsekvenser. Får vi en långvarig lågkonjunktur påverkar det på lång sikt, med färre förvärvsarbetande. Men då krävs stora nedgångar, säger Gunnar Andersson

Går utvecklingen att motverka?

– Det är kanske något man får leva med. Konjunkturer går upp och ned. Om man tittar på det historiskt så har fruktsamheten under upp- och nedgångarna tagit ut varandra, säger Gunnar Andersson.

Fruktsamhet per kommun, Stockholms län

Antal barn som kvinnor fött i snitt i länets kommuner 2009 respektive 2018.

Källa: Statistiska centralbyrån