Rapporten visar att färre barn i Skarpnäck lever i fattigdom. Genrebild. Foto: Olof Ringmar

Färre barn i stadsdelen lever i ekonomisk utsatthet

Rädda barnen presenterar i årets rapport siffror över antal barn 0-17 år som lever i ekonomiskt utsatta hushåll i Sverige.

  • Publicerad 10:54, 22 dec 2021

För Skarpnäcks stadsdel syns en nedgång mellan de båda jämförelseåren 2016 och 2019. Från 8,1 procent till 6,4 procent.

Även det faktiska antalet barn som lever i barnfattigdom är färre. 2016 handlade det om 771 barn och 2019 hade siffran sjunkit till 621. Samtidigt har antalet barn i stadsdelen ökat under de tre åren, från 9 510 till 9 661.

Totalt i landet levde 9,2 procent, vilket motsvarar 196 000 barn, i ekonomisk utsatthet 2019. På tre år har siffran i absoluta tal ökat med 10  000 barn på grund av att det under samma period har blivit 125 000 fler barn i landet.

– Barnfattigdomen ligger kvar på nästan samma nivå som tidigare. Det är fortfarande alltför många barn som inte har samma uppväxtvillkor som andra. Rapporten sätter dessa barn i fokus och uppmärksammar ett problem som behöver kraftfulla åtgärder för att förbättras. Alla barn i Sverige ska få växa upp med samma möjligheter, säger Maria Frisk, chef för Rädda Barnens Sverigeprogram, i ett pressmeddelande.

Foton: I veckans papperstidning angavs felaktigt att barnfattigdomen i stadsdelen ökar.

Så här definierar Rädda Barnen barnfattigdom

Rädda Barnens definition av barnfattigdom innefattar dels barn som lever i familjer som beviljats försörjningsstöd. Dels barn i familjer med låg ekonomiskt standard, vilket innebär att familjens disponibla inkomst (efter skatt och eventuella bidrag) precis räcker till de nödvändiga levnadskostnaderna.

För en familj med en vuxen och ett barn innebar det 2019 13 274 kronor per månad (efter skatt och inklusive eventuella bidrag) och för en familj med två vuxna och två barn 20 109 kronor per månad.

Visa merVisa mindre