Maosin Almubarak, 22, är en av många resenärer som är är rädd för vad besparingarna ska föra med sig. – Det är verkligen jättedåligt, säger hon. Foto: Chris Anderson

Färre avgångar för flera bussar

133 busslinjer dras in eller får färre turer från och med januari 2016, föreslår trafikförvaltningen. Av dem finns 19 i Värmdö och Nacka. – Det är bekymmersamt, säger Monica Pettersson (M).

  • Publicerad 17:59, 13 sep 2015

300 miljoner kronor saknas i intäkter för kollektivtrafiken. För att spara pengar föreslås nu att 100 miljoner ska sparas in på busstrafik genom att göra förändringar i 133 bussturer i länet.

– Det är bekymmersamt med tanke på den befolkningsutveckling vi står inför. Vi skulle istället behöva tätare turer. Det här går ju stick i stäv med våra tankar och idéer, säger Monica Pettersson (M) kommunstyrelsens ordförande i Värmdö.

Linje 428, 430, och 474 är bara några av de 19 linjer som skulle påverkas genom färre avgångar. Busslinjen 404 mellan Slussen och Jarlaberg läggs ner, i stället införs nya avgångar för linje 443 som kompensation.

Under rusningstrafik på morgonen eller eftermiddagen eller både och får sex linjer mellan Slussen eller Stockholms central mot Nacka färre turer. Det gäller linjerna 71, 420, 443, 443C, 445C och 446C.

På exempelvis linje 420 mellan Slussen och Gustavsbergs centrum ska turtätheten på vardagsmorgnar minska från 20- till 30-minuterstrafik.

Andra busslinjer får försämringar genom att trafikeringstiden förkortas eller att turerna blir färre på helgerna.

Kristoffer Tamsons (M), trafiklandstingsråd, menar att besparingarna är en konsekvens av att Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna röstade ner förslaget om en höjning av SL-taxan.

– De ryckte undan en halv miljard i intäkter och då är det nödvändigt att vidta besparingsåtgärder. Kostnaderna växer i takt med att invånarna blir fler samtidigt som flera utbyggnader av kollektivtrafiken pågår. För att kunna finansiera dessa behövs intäkter, säger han.

Förslaget om busslinjerna ska nu skickas ut till berörda kommuner. Monica Pettersson (M) tror att allt fler kommer att hoppa av bussen och istället ta bilen till jobbet.

– Det är något vi har försökt att få bort länge, så om de här förändringarna införs är det att ta ett steg tillbaka. Och då tvingas vi sätta ner foten för att markera vår ståndpunkt. Det här är inte alls i linje med våra önskemål, säger hon.

Enligt trafikförvaltningen är det planerat att senast den 11 oktober lägga en beställning på trafiken till bussentreprenörerna Keolis, Arriva och Nobina, och att förändringarna träder i kraft 11 januari 2016.