Distansundervisning. Kommunen drar ner på antalet år med hemspråk. Foto: Mostphotos

Färre år med hemspråk

Elever som får hemspråk har förändringar att vänta i Vallentuna.

  • Publicerad 18:58, 12 apr 2021

Barn med ett annat modersmål än svenska har rätt att få undervisning i hemspråket. I Vallentuna har dessa elever hittills fått nio år av sådan undervisning.

Men i förra veckan ändrade politikerna i barn- och utbildningsnämnden på det och i stället följa skollagens minikrav på modersmålsundervisning i sju år.

Det beslutades även att lektionerna ska läggas utanför den vanliga skoldagen. I dag sker de ibland på rasterna. Dessutom kan både elever och lärare få resa till den skola där undervisningen ges. Nu blir det i stället fjärrundervisning från elevens vanliga skola