Farliga hinder bort från cykelbanorna

Cykelgrindar, betongsuggor och andra farliga hinder ska tas bort från Stockholms cykelbanor. Dessutom ska en ny cykelplan tas fram.

  • Publicerad 07:02, 5 okt 2017

Det är några av nyheterna ur nästa års budgetförslag från trafikkontoret som Mitt i nu kan berätta om. Bland annat ska kontoret ta fram en ny cykelplan. Den senaste togs fram 2012 och har varit ett styrdokument för utvecklingen av cykelinfrastrukturen i Stockholm.

– När cyklingen ökar blir det mer och mer trångt. Det finns behov av en översyn av planen för att öka cyklingsambitionen, säger Daniel Helldén, trafikborgarråd (MP).

Särskilda cykelgator utreds

En sak som måste utredas är till exempel vad som händer om så kallades cykelfartsgator kan bli vanliga inslag i stan. Det är något som nu som skulle innebära att cyklar får förtur på vissa gator och att bilar måste anpassa sig efter dessa. En sorts gågata fast för cyklar med andra ord.

– Jag kan inte peka ut några gator nu där det skulle vara aktuellt. Men vi har ett stort antal gator i innerstan med mindre trafik där det skulle kunna vara lämpligt att bilar får köra långsamt och anpassa sig efter cyklisterna, säger Daniel Hellldén.

Staden anpassas efter elcykeln

Andra saker som ska utredas är hur cykelvägnätet behöver utvecklas när allt fler trampar runt på snabbare elcyklar. Nya trafiklösningar när vägarbeten utförs eller nya material på cykelbanor kan också bli aktuellt att få i den nya planen. Man ska också fokusera mer på de mindre cykelvägarna, och inte bara på de stora pendlingsstråken som man gjort de senaste åren.

Dessutom ska man jobba mer aktivt för att få bort farliga hinder som står placerade i mindre cykelvägar. Det kan handla om betongsuggor och cykelgrindar som är till för att stänga ute bilar, men som ofta är upphov till cykelolyckor då hindren kan vara svåra att se i mörker.

– Vi ska rensa upp i djungeln av alla hinder som inte är till för underlätta cyklar utan för att hindra andra trafikslag än cyklar. Det finns smartare lösningar som vi ska ta ut och samtidigt ta bort dessa avarter som kan varav farliga vid dålig belysning till exempel, säger Daniel Helldén.