Älta skola. Här får ska cyklister och gångare samsas med busshållplats och cykelparkering. Bilvägen ska göras smalare, busskuren mindre och cykelvägen bredare. Foto: Johan Kristensen

Farlig gång- och cykelväg i Älta byggs om

För smal, usel sikt med korsande gator men utan fartdämpningar. Nu har Trafikverket påbörjat arbetet med att göra gång- och cykelvägen längs Ältavägen säkrare. Men endast delar av sträckan rustas upp och säkra passager under bilvägen är inte aktuella.

  • Publicerad 15:49, 27 maj 2022

Det finns inte i nuläget finansiering för att bygga om hela sträckan.

Gång- och cykelbanan längs Ältavägen har ”en mängd framkomlighets- och trafiksäkerhetsproblem”, enligt Trafikverket. Under maj utförs mätningar och efter årsskiftet börjar ombyggnaden.

Pengarna räcker inte

Förbättringarna görs endast på 3,5 kilometer av den nära milslånga sträckan. Satsningen på 50 miljoner kronor räcker inte till tunnlar under Ältavägen, flanörer och cyklister måste även i fortsättningen korsa bilvägen vid Hämplingevägen och sträckan Kolarängen-Hästhagen rustas inte upp alls.

”Trafikverket har prioriterat de sträckor som är i störst behov av förbättring, det finns inte i nuläget finansiering för att bygga om hela sträckan”‚ skriver projektledaren Jacob Johansson i ett mejl till Mitt i.

Smalare bilväg

Gång- och cykelvägen ska breddas från 3 till 4,3–5,3 meter.

Särskilt fokus läggs på den kaosartade sträckan förbi Älta skola där gång- och cykelväg samsas med cykelparkering och busshållplats. Bilvägen görs smalare och en mittrefug tas bort, busskurerna blir mindre och räcken ska hindra dem som hoppar av bussen från att kliva rakt ut framför cyklister. Dessutom ordnas ytterligare en cykelparkering utanför skolgården.

Även vid kurvan i Hästhagen minskas bilvägen för att gång- och cykelbanan ska kunna breddas.

Skolväg säkras inte

Däremot förbättras inte säkerheten för de hundratals barn som korsar Ältavägen på väg till Stavsborgsskolan.

”I nuläget har vi inga planerade åtgärder för passagerna på platsen”, skriver Jacob Johansson.

Många Ältabor som går och cyklar anmärker på att de inte hinner över när de får grön gubbe eller grönt ljus på Ältavägen. Ska ni göra något åt det?

”Det är inget vi i projektet känner till sedan tidigare. I de signalanläggningar som berörs av projektet kommer det att göras en översyn på bland annat gröntider”‚ svarar Jacob Johansson.

50 miljoner kronor för färre konflikter

50 miljoner kronor i 2015 års prisnivå beräknar Trafikverket att ombyggnaden av 3,5 kilometer av Ältavägens gång- och cykelbana ska kosta.

”En breddning av gång- och cykelvägen minskar konflikten mellan gående och cyklister genom att separera dessa med linjer och symboler samt bättre skyltning. Vi vill skapa fler möjligheter till att cykla till arbete, skola och fritid”, skriver Jacob Johansson.

Sträckan från Tyresövägen till Hämplingevägen och från korsningen i Hästhagen till bron över Järlasjön ingår i projektet.

Bygget beräknas starta 2023 och vara klart vid årsskiftet 2024-2025.

Visa merVisa mindre