Oroad. Ulla Alm har skött om fåren på Överjärva i 26 år. Foto: Claudio Britos

Fårhuset på Överjärva kan rivas – saknar tillstånd

Staden vill utveckla Överjärva gård. Nu har ett halvfärdigt fårhus utan tillstånd hamnat i vägen för utvecklingen, och kan behöva rivas. "Vansinnigt", säger Ulla Alm på gården.

  • Publicerad 08:06, 15 dec 2021

Fler behöver samsas om lokalerna

På kort tid damp två brev ned i lådan hos Ulla Alm som har hand om fåren på Överjärva gård.

Det ena rör ett hus i timmer som började byggas i somras, ett så kallat härbre, som står i utkanten av fårhagen.

Huset är inte färdigt, men är tilltänkt fåren och publik verksamhet.

– Tänk vad roligt om besökare kan vara med när vi klipper fåren. Man skulle till och med kunna ha lamning där inne, ett riktigt fårhus, säger Ulla Alm.

Men hyresvärden Råsunda förstads AB, som ägs av Solna stad, kräver att det monteras ned. "Om det inte sker är Råsunda Förstads AB tvungna att på din bekostnad montera ned härbret", står i brevet.

Byggnaden saknar tillstånd, och bolagets vd Catarina Ericsson skriver i ett mejl till Mitt i att Kulturlandskaparna, som driver verksamhet på gården, i god tid fått besked om att marken inte får användas i det syftet. Bygglov från staden räcker alltså inte.

Ett missförstånd, menar Ulla Alm.

– Allt har flutit på här i 26 år och vi har aldrig haft problem med något bygglov, inte kunde jag tro att det skulle behöva finnas skriftligt med hyresvärden. Att riva vore vansinne. Huset är byggt för att stå i flera hundra år, vi har gjort allt själva och bekostat varenda krona, 300 000 kronor.

Ska lämna lokaler

Det andra brevet rör lokaler i Statarlängan och Bagarstugan på gården där Kulturlandskaparna förvarar utrustning, maskiner och annat som används i får- och ullverksamheten.

"Senast den 15 december ska ni ha tömt lokalerna och lämnat dem i väl städat skick", skriver Råsunda förstads AB.

Orsaken är att det saknas hyreskontrakt, och lokalerna kan behövas till annat.

"När Överjärva gård nu utvecklas tillkommer fler intressenter som behöver samsas om lokalerna och respektera varandra på gården. Till exempel kommer Naturskolan att utöka sin verksamhet och ge fler skolbarn möjlighet att besöka gården", skriver Catarina Ericsson.

Dialog förs

Ulla Alm säger att de gärna vill ha en långsiktig lokallösning på gården och att de också efterfrågat detta.

Dialog pågår nu mellan Kulturskaparna och Råsunda förstads AB, i fårhagen växer oron.

– De har ju inte sagt upp oss helt som med hästarna. Men om det blir så att vi ska behöva flytta ut alla saker och riva huset, då får vi lägga ned allt och fåren blir slaktade.

Råsunda förstads AB hälsar att de hoppas komma framåt i dialogen på ett konstruktivt sätt.