"Riskområde". En invånare i Spånga vädjar till stadsdelen om att sätta upp ett staket vid Spångaån i Sundby, där ån rinner i öppen dager. Foto: Mostphotos

Fara för barn – vill ha staket vid vatten

Barn leker på gångvägen och risk finns att de faller i vattnet. Det är en invånare rädd för och skriver ett brev till stadsdelen med vädjan om ett staket vid Spångaån i Sundby.

  • Publicerad 12:20, 10 sep 2021

En grusväg, en slänt, sedan vatten. En invånare i Spånga efterlyser en förändring. Det handlar enligt invånaren som skickat in ett medborgarförslag till stadsdelen Spånga-Tensta, om en sträcka vid Spångaån i Sundby, där ån rinner i öppen dager.

Invånaren ser en fara för såväl barn som djur. Enligt invånaren finns inget staket eller stängsel som hindrar att någon hamnar i vattnet. Medborgaren skriver att barn leker och cyklar på grusvägen och att det "känns ganska olustigt".

Förslaget medborgaren ställer är att bygga ett lågt staket som ger en tydlig avgränsning mot vattnet.

Stadsdelen har nyligen fått in förslaget och ett besked väntas senare.