Ambulanshelikoptern flyttades 2017 från Mölnvik till Norrtälje. Foto: Läsarbild Joel Stockman

Får Värmdö tillbaka ambulanshelikoptern?

Ambulanshelikoptern skulle tillbaka till Värmdö före den 1 september 2020. Men arbetet går på sparlåga, tycker Lars Bryntesson (S). På tisdagens möte i regionfullmäktige vill han att Stockholms regionledning svarar på om man står fast vid beslutet.

  • Publicerad 05:00, 11 mar 2019

När två militärer ådrog sig skallskador i stridsbåtolyckan vid Lådna Låren i Värmdö i tisdags fördes de till Karolinska universitetssjukhuset i Solna med helikopter. Men inte med ambulanshelikopter utan Kustbevakningens helikopter.

Fanns i Mölnvik i 24 år

I 24 år utgick ambulanshelikoptern från Mölnvik. Men efter hand växte köpcentrum, bilanläggningar, hamburgerrestauranger och hårt trafikerade vägar fram i området. Därför flyttades helikoptern av säkerhetsskäl till Mellingeholm flygplats i Norrtälje 2017.

”Värmdö en central placering”

Värmdö kommun och dåvarande regionfullmäktige (Stockholms läns landsting) skrev då en avsiktsförklaring. Båda skulle tillsammans arbeta för att få helikoptern tillbaka till Värmdö före den 1 september 2020.

”Geografiskt är Värmdö en central placering för en helikopter som på kort tid behöver nå över hela Stockholms län”, skrev Värmdös kommunalråd Deshira Flankör (M) och dåvarande finanslandstingsrådet Irene Svenonius (M).

”Mycket olyckligt”

Men sedan dess har inte mycket hänt, tycker regionfullmäktigeledamoten Lars Bryntesson (S). Om inte Region Stockholm och Värmdö kommun under 2019 ”lyckas ta tydliga steg framåt” är ”risken stor att frågan skjuts på en obestämd framtid”, skriver Lars Bryntesson i sin interpellation till regionfullmäktige.

”Det skulle i så fall vara mycket olyckligt, såväl för större delen av skärgårdsbefolkningen som den stora mängd personer som varje år vistas i skärgården, inte minst under sommarhalvåret”, skriver han.

Debatterar på tisdag

Han konstaterar att Värmdö fortfarande är den kommun i länet där flest hämtas med ambulanshelikoptern och att i större delen av skärgården har väntetiden för patienter som behöver akut hjälp blivit längre.

Han undrar därför om regionfullmäktige står fast vid målet att få tillbaka ambulanshelikoptern till Värmdö före den 1 september 2020. 

På tisdagens möte ska regionfullmäktiges politiker diskutera frågan.