Får inte överklaga Bromma flygplats

Bromma flygplats tillstånd att expandera till storflygplats kan inte överklagas. Flera privatpersoner och föreningar har försökt.

  • Publicerad 15:55, 24 feb 2014

– Så här ska det inte vara i ett demokratiskt samhälle. Först får vi inte ta del av underlaget till beslutet, sedan får vi inte överklaga det, säger Pernilla van der Capellen.

Hon bor i Solhem och är tales­person för sex villaföreningar runt omkring Bromma flygplats. De, och ytterligare sju föreningar och privatpersoner, har överklagat Transportstyrelsens beslut i december att uppgradera flygplatsens bankod. Beslutet innebär att större flygplan tillåts att använda Bromma flygplats och fattades trots att det kräver många avsteg från de internationella säkerhetsnormerna.

Trots att 13 överklaganden har kommit in, kommer Transportstyrelsens beslut inte att prövas av Förvaltningsrätten. Ingen av de klagande anses, i lagens mening, vara tillräckligt berörd. Det tycker Pernilla van der Capellen är obegripligt.

– Alla vi som vistas i den här miljön berörs rimligen av ökat buller och mer flygtrafik, säger hon.

Villaägarna runt flygplatsen ger dock inte upp. De har överklagat till Kammarrätten.

Mats Edsgården, rådman på förvaltningsrätten i Linköping som fattat beslutet, utesluter inte att Kammarrätten skulle kunna resonera annorlunda.

– Jag är ganska säker på att vi har resonerat rätt som praxis ser ut i dag, däremot skulle Kammarrätten kunna anse att de klagande ändå har klagorätt.

Alla vi som vistas i den här miljön berörs rimligen.