Fängelset i Österåker ska bli dubbelt så stort

Österåkersanstalten får näst flest nya fängelseplatser när Kriminalvården storsatsar i hela landet. Anstalten ska växa med upp till 144 nya platser, jämfört med dagens 93. Utbyggnaden innebär också att anstalten kommer att behöva nyanställa i framtiden.

  • Publicerad 11:14, 20 nov 2018

– Det är ett mycket bra beslut. Helt nödvändigt, säger Fredrik Thunberg, chef för anstalten Österåker till Mitt i.

– Det är så ansträngt nu. Det är fullt hela tiden, med klienter på kö.

De senaste åren har trängseln på landets fängelser ökat. Därför ska Kriminalvården bygga ut. Totalt ska det bli 900 nya anstaltsplatser och 200 nya häktesplatser under den närmaste tioårsperioden, enligt ett pressmeddelande från Kriminalvården som kom idag, tisdag (20/11).

Ansträngt läge

På Österåkersanstalten, som har säkerhetsklass 2, den näst högsta säkerhetsklassen, ska uppemot 144 av dessa platser skapas.

Idag har fängelset bara 93 platser, eftersom 44 platser i det så kallade G-huset är stängda på grund av fuktskador.

– G-huset är stängt för renovering, men jag tror att det finns planer på att riva huset, säger Fredrik Thunberg.

Att det är smockfullt på anstalterna gör det svårare att placera fångarna – klienterna – på rätt anstalt med rätt insatser och rätt säkerhetsnivå. Det gör det också att svårare att flytta intagna om de missköter sig eller upplever hot från medfångar.

Fler arbetstillfällen till Österåker

– Vi vill ju placera klienterna beroende på behandlingsbehov och behovet av säkerhet. Det är individuella bedömningar och det är jätteviktigt för oss. Det behövs luft i systemet för få rätt person på rätt plats.

– Min personal tycker att beslutet är jättepositivt. De ser det här behovet.

Hur de nya platserna ska utformas och om det betyder att Österåkersanstaltens måste bygga ut murarna är ännu oklart. Däremot är det klart att fängelset kommer att behöva anställa mer personal i framtiden.

– Bygger vi fler anstaltsplatser så kommer vi också att behöva se över organisationen. Vi kommer att behöva fler kriminalvårdare i det klientnära arbetet. Men hur många är för tidigt att säga, säger Fredrik Thunberg.

Bygger ut och bygger nytt

Övriga orter som ska få nya platser är Kumla, Hall, Skenäs, Skogome, Skänninge, Storboda, Sörbyn, och Rödjan samt häktena i Borås, Halmstad, Gävle och Kristianstad. Utbyggnaden berör bara orter där Kriminalvården redan har verksamhet.

Flest nya platser ska anstalten Hall få – upp till 180 nya platser. Österåker får näst flest nya fängelseplatser.

Enligt Kriminalvården är det inte bara behovet av fler platser som påverkat beslutet utan även behovet att rusta upp befintliga slitna lokaler.

– Vi är i ett väldigt tidigt skede. Det kommer att ta tid och vara kantat av en mängd olika ekonomiska, logistiska, politiska och tekniska frågor som måste lösas. Men det är nu vi i Kriminalvården måste fatta beslutet om att utöka vår kapacitet, säger Björn Myrberg, ekonomi- och fastighetsdirektör på Kriminalvården.