Fånge fick vänta en månad på Trisslotter

  • Publicerad 15:13, 22 jul 2012

En intagen anmäler Österåker­anstalten till Justitieombudsmannen (JO) sedan hans två Trisslotter beslagtagits av Kriminalvården.

Lotterna blev skickade till honom i ett brev från en familje­medlem. Först en månad sen­are fick mannen lotterna i sin hand.

Han är också kritisk till att han bland annat inte fick vara med vid inventeringen av hans personliga tillhörigheter när han förflyttades till Kumlaanstalten. I sin anmälan skriver han att hanteringen borde leda till allvarlig kritik från JO.

Kriminalvården svarar på kritiken att lotterna beslagtogs enligt fängelselagens bestämmelser och att inget fel i posthanteringen har begåtts.