Snart blir det liv och rörelse i modulhusen i Bredäng. Foto: Anna Z Ek

Familjer flyttar in i modulhusen vid Sätra IP

Nu är modulhusen i Bredäng nästan klara. I mitten av november kan flyktingfamiljerna flytta in i de 28 lägenheterna vid Sätra IP.

  • Publicerad 15:38, 8 okt 2018

Processen har varit lång. Från början var tanken att 50 ensamkommande flyktingbarn skulle bo i modulhusen vid Sätra IP, och att de skulle flytta in under 2016.

Men så stramade regeringen kraftigt åt flyktingpolitiken, och nästan inga ensamkommande kom längre in i landet.

Stockholms stad fick tänka om. Lösningen blev att bygga tillfälliga bostäder för familjer och ensamstående vuxna, som redan fått sina uppehållstillstånd. Behovet bland dem är stort.

I modulhusen får de bo i maximalt fem år, men helst en kortare period.

Modulhusen ska kunna fungera som bostäder i cirka 25 år, och är flyttbara. Foto: Anna Z Ek

– De ska vara genomgångsbostäder. Under tiden får de gå i vår Boskola. Där får de lära sig hur man söker bostad, och vilka regler som finns för hyresgäster i Sverige – hur vi ser på störningar kvällstid och hur man använder tvättstugor, till exempel. Kunskap om hushållsekonomi och arbetsmarknad ingår också, säger Mattias Rosenqvist, enhetschef vid SHIS bostäder.

Inflyttning i november

Stockholmshem har byggt modulhusen, men det är SHIS bostäder (Stockholm stads bostadssociala resurs) som ska driva verksamheten, när husen väl står klara.

Det väntas bli i mitten av november. Då kan familjerna flytta in i de 28 lägenheterna – mestadels tvåor och treor men också ett par ettor, där ensamstående kan bo. Även om maxtiden är fem år är tanken att de ska bo där betydligt kortare tid

– Vilka det blir som kommer vet vi inte än. De bor på Migrationsverkets anläggningar nu och förmedlas därifrån, säger Mattias Rosenqvist.

Bygglovet överklagades

Modulhusen ligger vid Bredängs allé, på en del av parkeringen vid Sätra IP. Kostnaden för att bygga dem var cirka 40 miljoner kronor. Det tillfälliga bygglovet gäller i fem år men kan förlängas fem år i taget, till max 15 år. Husen ska dock kunna fungera som bostäder i åtminstone 25 år, och är flyttbara.

Bygglovet överklagades både till länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen, men fick avslag i båda instanserna. De som överklagade gjorde det med motiveringen att hela parkeringen behövs vid idrottsevenemang och att det redan bor många människor från andra länder i området.

Än har byggarbetarna en del kvar att göra. Foto: Anna Z Ek

Fakta

Genomgångslägenheter finns även i Sätra

Modulhuset vid Sätra IP blir det andra genomgångsboendet för nyanlända i Skärholmens stadsdel.

Det första öppnade  på Kungsätravägen och Eksätravägen i Sätra, i juni 2018. Där stod cirka 30 lägenheter tomma i väntan på renovering. Stockholmshem har upplåtit lägenheterna åt SHIS under väntetiden. SHIS hyr nu ut dem till nyanlända.

Källa: Stockholms stad

Fakta

Modulhuset i Bredäng – från ax till limpa

25 augusti 2016: Informationsmöte för intresserade i närområdet.

28 september 2016: En bygglovsansökan om tillfälligt bygglov  lämnades in.

2 februari 2017: Stadsbyggnadsnämnden bevilja tillfälligt bygglovet. Beslutet överklagades till länsstyrelsen.

Juni 2017: Länsstyrelsen avslog överklagandet. Beslutet överklagades till mark- och miljödomstolen.

7 september 2017: Genomförandebeslut fattades i Stockholmshems styrelse.

27 september 2017: Mark- och miljödomstolen avslog överklagan.

19 oktober 2017: Bygglovet vann laga kraft.

Maj 2018: Markarbeten startade.

Sommar 2018: Monteringen av modulerna startade.

Källa: Stockholms stad
Visa merVisa mindre