En familj i Järfälla stämmer kommunen efter långvarig mobbning mot deras barn. Foto: Mikael Andersson

Familj till mobbad elev på Fjällenskolan stämmer Järfälla kommun

I flera år har familjen kämpat för att Fjällenskolan ska göra något åt mobbningen mot deras barn. Men trots skarp kritik från Skolinspektionen har det inte lett någon vart. Nu stämmer familjen Järfälla kommun. "Det är otroligt dåligt skött det här", säger föräldrarna.

  • Publicerad 16:30, 8 sep 2016

De flesta tar nog barnet direkt ur skolan. Och då kommer skolan undan.

Den första anmälan som familjen gjorde till Skolinspektionen var hösten 2015. Föreläggandet mot skolan kom på våren efter anmälan. Då hade de sedan flera år tillbaka haft otaliga möten med rektor och personal för att få ett slut på mobbningen mot deras barn. Nu väljer de att lämna in en stämningsansökan mot Järfälla kommun.

Varje handlingsplan har varit tandlös, menar familjen, som snarare sett hur situationen förvärrats under det senaste året.

– Tittar man på de fyra, fem stycken handlingsplaner som rektorn har gjort under förra terminen så är de nästintill identiska men med några få, små ändringar, säger föräldrarna.

För familjen har varje samtal med skolans personal lett till besvikelse och en känsla av att ingenting förändras.

Slutade gå till skolan

Föräldrarna beskriver hur deras barn mot slutet av förra terminen slutade gå till skolan efter en lång tid av psykiska och fysiska symptom efter mobbningen.

– Barn kan vara taskiga och elaka. Så är det tyvärr i alla skolor, i många klasser. Men skolans oförmåga att göra något drastiskt åt det är hela problemet, säger föräldrarna.

De understryker att det för deras del inte handlar om vad varje enskilt barn har gjort – utan om hur skolan hanterat det.

Åtgärderna har bland annat resulterat i beslut att sätta in extra rastvakt för att följa deras barn under raster, klassrummet och i omklädningsrum och att föreslå för familjen att barnet byter skola.

Kommunen tänker bestrida stämningsansökan Foto: Emelie Henricson

Föreslog hemskolning

Efter att mobbningen trappades upp under vårterminen klarade eleven inte längre av att gå till skolan på flera dagar. Då föreslog rektor och dennes chef hemundervisning.

– Deras lösningar är alltid att det är vårt barn som ska gå undan, sätta sig i ett tomt klassrum, övervakas på rasterna. Till och med vårt barn tänker i de banorna nu, vet att skolan inte kommer att ändra på mobbarna.

De skulle hellre se att rastvakten följde de som utsätter deras barn för mobbning och pratade med dem om deras beteende, för att få till en förändring.

De ifrågasätter också varför den självklara lösningen för skolan har varit att ändra på deras barns rutiner.

För deras del tänker de fortsätta att driva ärendet mot skolan och kommunen.

– Vårt barn har många vänner i skolan och så länge de är kvar känner vi att vårt barn ska gå kvar i skolan. Byter vi skola så lägger Skolinspektionen ned ärendet mot skolan.

Måste vara envis

Familjen tror annars att det är det som händer när barn utsätts för mobbningen. Få orkar driva det särskilt länge.

– De flesta tar nog barnet direkt ur skolan. Och då kommer skolan undan. Det är därför vi tror att de har en sådan oförmåga att hantera det här, de har inga erfarenheter eller kunskap om det, säger barnets föräldrar.

Samtidigt har de utdragna processerna tagit mycket på familjen. Hemma i huset står pärmar med dokumentation samlade.

– Man måste vara enormt envis och uthållig för att orka med det här.

Kommunen: "Frågan kommer att avgöras i domstol"

För en vecka sedan lämnade familjen in stämningsansökan mot kommunen. Deras advokat Jörgen Frisk, som kallar fallet för graverande, anser att Fjällenskolan och Järfälla kommun inte följt skollagen när det gäller deras skyldighet att motverka och agera mot kränkande behandling.

Kommunen tänker nu låta frågan avgöras i domstol.

Det är första gången som ett ärende gällande mobbning mot kommunen går till domstol.

– Problemet är att skolledningen ofta kallar sådana här fall för att elever har konflikter. Då kommer de runt att en enskild elev blir utsatt för mobbning av andra, säger han.

Vad har skola och kommun gjort för fel i det här fallet?

– De har valt att inte bry sig helt enkelt. Genom att hela tiden nonchalera problemet och barnet mår sämre och sämre. Och man gör ingen insats.

Vad borde de ha gjort?

– De borde dels ha en likabehandlingsplan att följa, och handgripligen sätta sig ner med barnen om det här och prata med deras föräldrar om vad som händer. De har inte sett till att det här barnet skyddas från mobbning och kränkande behandling.

Enligt Jörgen Frisk tas bara några procent av alla ärenden till Skolinspektionen upp till domstol.

– Det här är ett graverande fall. Här har det gått så långt att barnet till slut inte orkade gå till skolan. De ska inte behöva ha det på det här sättet.

Nu har kommunen tre veckor på sig att svara på den.

Brukar det här räcka för att få ett slut på mobbningen?

– Det är svårt för mig att säga vad som händer när mitt mål är klart. Förhoppningsvis sätter sig skolan och kommunen ner och funderar på hur man ska hantera det här i framtiden. Att det blir en väckarklocka efter all tid och pengar det kostat.

Anneli Jeppsson, kommunens verksamhetschef för barn mellan 6 och 16 år, uppger att de kommer att bestrida stämningsansökan och låta den avgöras i domstol.

– Det handlar om den bakgrund som vi har till den här historien. Vi ser på den på ett sådant sätt att vi valt att bestrida. Men jag kan inte gå in på detaljer i anmälan, den är sekretessbelagd, säger hon.

Hur ser du på att ett sådant här ärende går så långt att en familj lämnar in en stämningsansökan?

– Det är naturligtvis aldrig bra att vårdnadshavare känner sig tvingade att agera på det sättet. Vårt mål är att alla elever ska ha möjligheter till en trygg och bra skolgång. Det är vårt fokus. Nu ska vi först och främst avvakta vad domstolen kommer fram till här. Därefter får vi titta på vad som kan krävas från kommunen och skolan.

Varför har man fokuserat på barnet och inte riktat insatserna mot mobbarna, som att splittra den här klassen?

– I fråga om upplevd kränkning eller mobbning arbetar vi med att lösa problemet. Kommunen har tillfört resurser för att göra det bästa för alla.

Skolans rektor Per Nilsson har avböjt att kommentera ärendet och hänvisar till Anneli Jeppsson.

Visa merVisa mindre

Skolverket: Skolans åtgärder räckte inte

Stämningsansökan gäller skollagens sjätte kapitel om kränkande behandling. När Fjällenskolan fick ett föreläggande i våras fick de till juni på sig att komma med en ny handlingsplan – men efter att Skolverket inte ansåg att åtgärderna räckte så har de öppnat ett nytt ärende.

”Det man behöver göra i det här fallet är att sätta sig ner med alla elever och prata med föräldrarna för att ta tag i det konkret. Det har man inte gjort här. En rastvakt räcker inte, själva grundproblemet måste lösas. Och man ska inte prata om att den mobbade ska byta klass eller skola. Slutar inte mobbningen så är det i sådana fall de som mobbar som ska flytta på sig”, säger familjens advokat Jörgen Frisk.

Visa merVisa mindre