Gravplats. En tvist om gravsättning för en avliden tidigare söderortsbo har avgjorts efter mer än ett år. Gravarna på bilden har inget med den aktuella tvisten att göra. Foto: Most photos

Familj förlorade långdragen tvist om gravplats

När en man uppväxt i söderort avled 2019 kunde de anhöriga inte enas om var han skulle begravas. Hans mamma och syskon har nu förlorat den juridiska tvisten mot hans sambo.

  • Publicerad 09:35, 27 jan 2021

Hur ska man veta var någon vill bli begravd, om det inte finns något skriftligt önskemål bevarat?Frågan ställdes på sin spets när en man uppväxt i söderort avled 2019, och de anhöriga inte kunde enas.

Hans mamma och syskon ville att han skulle begravas bredvid sin far på en kyrkogård i stockholmsområdet. De hävdade att han själv, några år innan han dog, sagt att det var där han vill bli begravd.

Flyttade och bildade familj

Men sin sista tid i livet levde han på annan ort i Sverige med en sambo och två små barn. Sambon hävdade att det var där han hade planerat sin framtid, tillsammans med dem, och att han därför borde begravas där och inte i Stockholm.

Länsstyrelsen beslutade

I och med att de anhöriga inte kunde enas hamnade frågan hos länsstyrelsen. Och trots en rekommendation från kyrkogårdsförvaltningen i Stockholm, om att hans gamla familj skulle få bestämma, valde länsstyrelsen att gå på sambons linje.

Länsstyrelsen motiverade det med att mannens önskemål kunde ha ändrats med tiden och att hans sambo borde vara den som hade bäst kunskap om vad han ville.

Överklagade

Mamman och syskonen överklagade domen till förvaltningsrätten, som gjorde samma bedömning.

Nu har Högsta förvaltningsdomstolen meddelat att man inte beviljar prövningstillstånd. Därmed är den över ett år långa tvisten avgjord och sambon får besluta om gravsättningen.

Så säger lagen

Enligt begravningslagen bör den avlidnes önskemål styra hur och var gravsättning ska ske.

Om efterlevande inte kan enas kan huvudmannen för begravningsverksamheten, i det här fallet kyrkogårdsförvaltningen, medla mellan parterna.

Om det ändå inte går att hitta en lösning är det länsstyrelsen som avgör vem som får bestämma.

Vid beslutet ska hänsyn tas till parternas personliga förhållande till den avlidne, som sammanlevnad och släktskap.

Visa merVisa mindre