I mässhallen är det förberett för 60 salar med tio sängar i varje. Foto: Christian Lärk

Fältsjukhuset i Älvsjö är redo att ta emot patienter

Fältsjukhuset i Stockholmsmässan i Älvsjö är nu redo att de första patienterna så snart behov uppstår. Men än finns det plats på ordinarie akutsjukhus.

  • Publicerad 14:49, 6 apr 2020

I dag måndag räknade Region Stockholm att det fanns 50 lediga intensivvårdsplatser och flera 100 vanliga slutenvårdsplaser lediga vid regionens akutsjukhus.

Men när de tar slut står fältsjukhuset i Stockholmsmässan i Älvsjö, som nu går under namnet Älvsjö sjukhus, nu redo att ta emot de första patienterna.

– Både under söndagskvällen och måndag morgon kan vi konstatera att vi har gott om vårdplatser för både intensivvård och slutenvård. Vi arbetar hårt för att fortsätta öka kapaciteten ytterligare vid våra akutsjukhus. Det känns tryggt att Älvsjö sjukhus är klart och har stor vårdkapacitet ifall sjukvårdsbehovet ökar snabbt, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Björn Eriksson, i ett pressmeddelande.

Lika många platser som Karolinska

På Älvsjö sjukhus finns det 60 salar med tio sängar i varje. Det är lika många slutenvårdplatser som det finns på Karolinska universitetssjukhuset.

Till en början inrättas tio intensivvårdsplatser och 140 vanliga vårdplatser på fältsjukhuset, men det går snabbt kunna utöka till 600 platser.

Till alla vårdplatser finns syrgas framdragen. Varje modul har badrum och avfallsrum i ena änden, och personalutrymme i den andra. Detta för att få ett rörelsemönster som minskar smittspridning. Sjukhuset har också tre ambulansinfarter.

Bildextra: Så ser det ut inuti fältsjukhuset i Älvsjö

Det är Försvarsmedicincentrum som bidrar med ett sjukhuskompani och det är också kompaniet som tar hand om driften.

Men själva vårdpersonalen ska Region Stockholm stå för och Karolinska universitetssjukhuset står som vårdgivare för sjukhuset.