Permanentas. Bild på de dynamiska farthindren i Kälvesta. Tobias Hansson sade 2021 att de dynamiska farthindren hade förbättrat trafiksäkerheten utanför Sörgårdsskolan. Foto: Läsarbild och Mitt i

"Falluckor" som farthinder blir kvar på vägarna

De dynamiska farthindren i Kälvesta och i Vårberg permanentas. Fortkörningen på platserna har minskat. Men metoden är inte gratis.

  • Publicerad 07:56, 30 aug 2022

Fördelen är att de endast påverkar trafik som kör för fort.

De så kallade dynamiska farthindren sattes i drift på två platser i oktober 2020, där maxhastigheten är 30 kilometer i timmen: vid Sörgårdsskolan i Kälvesta och längs Vårholmsbackarna i Vårberg. I praktiken handlar det om plåtluckor som öppnas i marken när fordon närmar sig i för hög hastighet.

Sensorer intill

Kör bilisten för fort fälls luckan ner och fordonet slår i en cirka sex centimeter hög kant med däcken. Intill vägen sitter sensorer som mäter fordonens hastighet. Två år efter att testet infördes beskriver trafikkontoret nu åtgärderna som lyckade.

Trafikmängden är oförändrad på platserna, men antalet fortkörare har minskat. 85-percentilen, det vill säga den hastighet som 85 procent av fordonen kör lika med eller under, har sjunkit från över 40 km/h till cirka 30 km/h på båda platserna.

Permanentas. Bild på de dynamiska farthindren i Kälvesta. Foto: Läsarbild

Förbättring. Tobias Hansson sade 2021 att de dynamiska farthindren hade förbättrat trafiksäkerheten utanför Sörgårdsskolan. Foto: Claudio Britos

Påverkar bara fortkörarna

Trafiksäkerheten har förbättrats, enligt Catarina Nilsson, samordnare för trafiksäkerhet och tillgänglighet på trafikkontoret.

– Farthindren har fungerat väl avseende drift och underhåll, och har fördelen att de endast påverkar trafik som kör för fort, säger hon.

Dynamiska farthindren har minskat fortkörningen

Vid Sörgårdsskolan har rektorn Tobias Hansson hävdat att man tydligt sett hur bilisterna saktar ner just innan farthindret.

– Det är en avsevärd skillnad. Men vad som händer efter farthindren kan vi inte säga något om, sade han i fjol.

Fler åtgärder har önskats

Men det finns även de som krävt fler åtgärder. Kälvestabon Leif, som bor intill korsningen Tenorgränd/Björnidegränd, hävdar att alltför många bara dammar rakt över falluckan.

– På det stora hela har det inte blivit mycket säkrare, tycker jag, sade han till Mitt i 2021.

Komplicerade och dyra

Uppdraget att testa de dynamiska farthindren fick trafikkontoret 2018. De har tidigare byggts i ett 40-tal svenska kommuner, som Linköping och Uppsala.

Permanentas. Bild på de dynamiska farthindren i Kälvesta. Foto: Läsarbild

Utryckningsfordon kan kopplas in på systemet så att falluckorna inte fälls ner vid utryckning. De dynamiska farthindren är dock komplicerade att bygga – och dyra. Projektet i Kälvesta och Vårberg har kostat 5,4 miljoner kronor.

– Men vi ser en möjlighet att installera dynamiska farthinder även på andra sträckor där kostnaden är motiverad och förutsättningarna är rätt, säger Catarina Nilsson.

Inga andra platser klara

Det finns dock i dag inga andra utpekade platser.

– Varje plats är unik och vilken typ av hastighetspåverkande åtgärd som blir aktuell på en specifik plats avgörs utifrån till exempel hastigheter, fordonsflöde, trafikantfördelning, markförhållanden, med mera, säger Catarina Nilsson.

Testet vid Kälvesta och Vårberg slutredovisades i trafiknämnden i torsdags, 25 augusti.

Så har hastigheten sänkts

På Sörgårdsvägen körde cirka 4 150 fordon per dygn över 30 kilometer i timmen innan det dynamiska farthindret installerades i oktober 2020. Den siffran hade sjunkit till cirka 1 750 fordon per dygn i oktober 2021.

På Vårholmsbackarna körde cirka 3 650 fordon per dygn över 30 kilometer i timmen innan farthindret installerades i oktober 2020. Den siffran uppmättes i oktober 2021 till knappt 900 fordon.

Källa: Stockholms stad

Visa merVisa mindre