Bygget av Slussens nya bussterminal blir dyrare än väntat. Foto: Mitt i

Fakturan för Slussens bussterminal blir över 700 miljoner dyrare

Slutpengen för Slussens nya bussterminal ökar med 727 miljoner kronor – nu kommer bygget kosta 2 618 miljoner kronor. – Det är alltid surt med kostnadsökningar, säger trafikregionrådet Kristoffer Tamsons (M).

  • Publicerad 09:22, 21 aug 2019

Bygget av Slussens nya bussterminal visade sig vara mer omfattande och komplicerande än vad Stockholms stad och region Stockholm först trodde. Det gör att trafiknämnden i regionen tvingas fatta ett nytt genomförandebeslut under nästa vecka och kostnaderna för arbete med bussterminalen ökar från 1 891 miljoner kronor till 2 618 miljoner. Bygget blir alltså 727 miljoner kronor dyrare, skriver Svenska Dagbladet.

– Det är alltid surt med kostnadsökningar, men vi tar ansvar för att ta det här i mål, säger Kristoffer Tamsons till tidningen.

”Vi kräver mer”

En av orsakerna till att slutpengen ökar är bergentreprenad- och byggherrekostnader i samband med utgrävningen av Katarinaberget som skrivs upp med 485 miljoner kronor. En annan är ökade säkerhetskrav och omfattande ersättningstrafik.

– Vi kräver mer. Ökningen går att härleda till krav och ambitioner i en väldigt komplicerad trafikmiljö, säger Kristoffer Tamsons.

Håller tidsplanen

Stockholms stad, som genomför bygget, och Region Stockholm, som senare ska äga och ta över driften, kommer att dela på kostnaden. Enligt tidsplanen ska bussterminalen vara klar 2023 och enligt trafikrådet är det en deadline man kommer att hålla.

– Någon gång under 2023 är målbilden att en ny modern bussterminal ska stå färdig, säger Tamsons.

I och med den senaste utgiftsökningen är nu totalkostnaden för Slussen uppe i 13,3 miljarder kronor. 

Tidsplan

Slussenbygget

2019–2020 ska bergmassor på 270 000 kubikmeter sprängas ut och fraktas bort ur Katarinaberget för att skapa Slussens nya bussterminal. Betongarbeten uppgår till cirka 12 000 kubikmeter. Tre stora bergrum med en spännvidd på upp till 24 meter och längd på 300 meter ska utgöra vänthall för passagerare och körytor för bussarna.

2020–2021 ska avtappningskanaler och låga broar vara färdigställda.

2023 är det tänkt att första bussen ska lämna terminalen i berget.

2025 ska hela Slussen stå färdigt med kommersiella ytor och kontorsbyggnader. Saltsjöbanan öppnar.

 

Källa: Källa: SvD
Visa merVisa mindre