Fagersjöviken. Nu ska slyn bort. Foto: Sacharias Källdén

Fagersjöborna vill se mer av Magelungen

Farsta stadsdel kan komma att lägga 70 000 kronor på extra slyröjning längs stranden vid Magelungen. Det är efter önskemål från över hundra Fagersjöbor.

  • Publicerad 16:41, 16 nov 2018

Rensa mer längs strandlinjen vid Magelungen, på Fagersjösidan. Det tycker en Fagersjöbo som skickat in ett förslag till stadsdelen. Han menar att det behövs flera åtgärder för att hejda att Magelungens vikar växer igen: Ökat vattenflöde, ökat vattendjup och ta bort växtlighet. Stadsdelsnämnden har också fått in namnlistor med 115 namn på från Fagersjöbor som vill att det röjs längs vattenlinjen.

En "krattlängds avstånd"  

Bland det som föreslås ligger det mesta av ansvaret på andra förvaltningar, enligt tjänstemännen, men det som kan göras är att röja sly längs vattenlinjen i Fagersjö för att ”höja det sociala och rekreativa värdet av sjön” och göra sjön mer synlig. Stadsdelsnämndernas ansvar sträcker sig ”så långt ut i ett vattendrag som man kan nå från strandkanten – det vill säga en krattlängds avstånd”, enligt förvaltningen. 

Extra slyröjning skulle kosta cirka 70 000 kronor och det är det värt, menar förvaltningen. Magelungen gränsar både till Farsta och Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsområden och till Huddinge kommun. Alla tre instanser har fått samma förslag.

Ärendet togs upp i Farsta stadsdelsnämnd i torsdags och där föreslår tjänstemännen att det här bör göras. Arbetena kommer i så fall att utföras under 2018 och 2019.