Fagersjö ska förtätas med fler hyresrätter

Ny byggplan med 100-200 bostäder blir startskottet på en ambitiös förtätning av Fagersjö. Fler hyresrätter planeras i det redan hyresdominerade området.

  • Publicerad 11:44, 13 jul 2018

Fagersjö ska förtätas. Stadsbyggnadsnämnden har gett stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja planarbete av 100-200 bostäder vid Ejdervägen 39 A enligt kontorets ursprungliga förslag. 

Det är nya hyresrätter som planeras, något som det redan råder rejäl övervikt på i det isolerade området. Familjebostäder äger 77 procent av boendena som finns i Fagersjö och endast 18 procent av de är bostadsrätter.

I ett utlåtande skriver stadsbyggnadsnämnden att det är beklagligt. I framtida projekt vill nämnden därför se att fler bostadsrätter och småhus också planeras.

Och det är inte omöjligt att det blir ännu fler bostadsmöjligheter i Fagersjö inom en snar framtid.

Stadsbyggnadsnämnden nämner att de tycker att området har goda förutsättningar för det. Den föreslår att gestaltningen för de nya bostäderna utgår från tät kvartersstruktur och skriver att det kan göra plats för fler bostäder än det ursprungliga förslaget omfattar. 

Förslaget framtaget efter synpunkter från invånarna

I höstas genomförde stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret och Familjebostäder tillsammans en medborgardialog i Fagersjö.

De boende framförde där att de vill ha bättre kollektivtrafik, mer handel och service, fler mötesplatser och att Magelungens vattenkvalitet förbättras. Enligt stadsbyggnadskontoret så är många positiva till ny bebyggelse i området om det också värnas om områdets grönområden.

Stadsbyggnadsnämnden ser särskilt positivt på att förslaget har tagits fram efter den omfattande medborgardialogen och det kommer användas som underlagsmaterial även i det fortsatta planarbetet.