Dags att runda av? Arbetet fortgår med den karaktäristiska runda skolbyggnaden. Foto: Albin Tingstedt

Fågelsången fördyras med över 100 miljoner kronor

Projekteringen inför bygget av den nya runda skolan i Salem är bristfällig. Så pass att en del måste göras om, vilket försenar bygget – och gör det dyrare.

  • Publicerad 05:15, 27 apr 2022

Byggprojektet Fågelsångens skola och idrottshall har varit­ kritiserat sedan det första förslaget presenterades 2017, med många protester mot att skolan ens skulle byggas.

Skulle vara klar 2020

Bygget har kantats av förseningar. Projekteringen tog längre tid än beräknat och upphandlingen av byggentreprenaden överklagades.

När projektet först antogs var målet att den nya skolan skulle stå klar redan hösten 2020, till en kostnad av strax över 400 miljoner kronor.

Den planen höll inte, och ny plan blev i stället till hösten 2023, till en kostnad på 442,5 miljoner kronor.

Extra pappersarbete

Men inte heller det ser ut att hålla, när kommunstyrelsen nu har godkänt en ny prognos på 517 miljoner kronor och en öppningsplan för hösten 2024 – men även den prognosen är högst osäker.

Anledningen till förseningen, menar kommunen, är brister i projekteringsunderlaget. Detta innebär extra pappersarbete.

Utifrån de brister som projektledningen känner till
i dagsläget är den nya bedömningen att skolan samt en bit av skolgården ska kunna­ stå färdig till hösten 2024.

Resterande skolgård skulle­ i sådant fall stå klar till december­ 2024.

Nya prognosen osäker

Men även den nya prognosen är osäker i och med det osäkra världsläget, i sviterna av covid-19 och kriget i Ukraina. Både sett till tidsplanen och till kostnaden, konstaterar kommunens utredning.

Dock har viss hänsyn till de två faktorerna tagits in redan i denna tidsplan.