Fackförbund i Salem protesterar mot neddragningar i omsorgen

Förra året drog Salems kommun in på serviceassistenterna i äldreomsorgen i Salem. I nästa års budget står omsorgen inför nya besparingar. Fackförbundet Kommunal reagerar på kommunens kostnader för hyrpersonal och konsulter. Kommunalrådet Lennart Kaldéren (M) menar att fackförbundet är fel ute.

  • Publicerad 13:00, 9 nov 2019

Förra året drog Salems kommun in på de så kallade serviceassistenterna i äldreomsorgen.

– De höll på med allt möjligt. Bland annat tog de över uppgifter när lokalvårdarna försvann. Men de höll också på med underhållning för pensionärerna. De gjorde sådant undersköterskorna inte hann med, säger Selda Elcim som är sektionsordförande på Kommunal i Botkyrka och Salem.

Ska spara 6 miljoner

När kommunen presenterade nya besparingar inför nästa år (6 miljoner kronor för socialnämnden) så menar Selda Elcim att måttet är rågat.

Salems budget: ”Kan bli fråga om smärre personalneddragningar”

Hon menar att personalen i äldreomsorgen redan innan har det tufft nog. Bland annat med sina scheman.

– Passen är inom lagens ramar, men familjeliv, socialt liv och återhämtning blir lidande, säger hon.

Selda Elcim menar att kommunen skulle kunna hitta andra besparingssätt.

– Kommunen har anlitat konsulter och inhyrd personal för 27 miljoner kronor mellan januari 2018 och september 2019. 27 miljoner! Det behövs ett omtag, säger Selda Elcim.

”De letar en angreppslinje”

Kommunstyrelsens ordförande Lennart Kalderén tycker att Kommunal är helt fel ute. Han pekar på att summan gäller nästan två år och täcker in allt ifrån konsulter till personal för att täcka upp tillfälliga luckor i bemanningen.

De är ingenting på spåren då?

– Nej, de försöker leta en angreppslinje som ska påminna om kostnader för hyrpersonal inom landstinget eller liknande. Det vi gjort under socialnämnden är att täcka upp vissa luckor i återrekryteringar av sjuksköterskor och socialsekreterare, säger han.

Konsulter förhandlar om centrum

Salems kommun anlitar exempelvis konsulter för att sköta förhandlingar kring centrumfrågan eller för att rita nya skolan i Fågelsången.

– Ytterst handlar de här kostnaderna om att fylla upp luckor eller att vi skaffar oss kompetens som kommunen inte har, säger Lennart Kalderén.

”Personal på chefsnivå”

Kommunalrådet pekar på att Salems kommun har högre kostnader för sin äldreomsorg än andra kommuner och att det går att effektivisera här.

– Vi går ner på personal på chefsnivå, säger han.

Sanden vid Möllebadet

Kommunal reagerar också på att kommunen satsar på ny sand vid Möllebadet i besparingstider.

– Våra medlemmar går i taket av det. Jag tror folk skiter i len sand när kommunen måste spara på omsorgen, säger Selda Elcim.

Lennart Kalderén låter i sammanhanget också pålysa att kommunen satsar vid fotbollsplanen i Prästboda.

– Sanden på Mölle handlar om 150 000 kronor och är småsummor i sammanhangen. Jag tror Kommunal försöker leta symbolfrågor. Jag skulle hellre vilja att Kommunal tog ställning till om det är rimligt att Salems kommun ska tappa 8 miljoner kronor med den nya kostnadsutjämningsskatten som regeringen är på väg att genomföra, säger han.

Tuff budget med besparingar och miljardlån väntar