Anställda på socialtjänsten kräver svar från förvaltningen på hur arbetsmiljön ska förbättras. Imorgon går facket och stadsdelsledningen in i möte. Foto: Evelina Hertz/Theresia Viska/Lieselotte van der Meijs

Fackets kritik: "Anställda gråter på sina rum"

Just nu pågår en omorganisation av socialtjänsten i Hässelby-Vällingby. Facket var innan förändringen kritiska till åtgärderna, och nu ser deras farhågor ut att ha besannats – sedan november månad har 13 allvarliga incidenter anmälts.

  • Publicerad 17:07, 10 dec 2019

Det var i somras som det framkom att det fanns ett underskott inom Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning på 7,5 miljoner kronor. För att få ordning på det så utlovades effektiviseringar av olika verksamheter inom stadsdelen.

En av de verksamheterna var socialtjänsten, som föreslogs minska med 17 tjänster. För vuxenenheten innebar det att personalstyrkan under hösten minskats med en tredjedel, något som StockholmDirekt tidigare skrivit om.

Socialtjänsten bantas i Hässelby-Vällingby

Facket kritiska

Facket riktade då hård kritik mot nedskärningarna, och menade att de bland annat kunde leda till en ökad risk för stress och hot och våld mot anställda. Samma farhågor pekades också ut i en risk- och konsekvensanalys som stadsdelen själva gjorde.

Från förvaltningens håll delades inte fackets oro, utan deras sammantagna bedömning var att effektiviseringarna skulle leda till en kvalitetshöjning.

– Alla tillfällen som innebär förändring leder till viss stress, men vi räknar med att det kommer gå över, sa stadsdelsnämndens ordförande Bo Arkelsten (M).

Het debatt om miljonunderskottet i Hässelby-Vällingby

Kenneth Innergård, kommunombud för Akademikerförbundet SSR, menar att förvaltningen haft för bråttom med omorganisationen. Foto: Theresia Viska

Flera incidenter anmälda

Men nu ser det ut som att facket haft fog för sin oro. Bara sedan november har 13 incidenter av allvarlig karaktär rapporterats in av anställda på vuxenenheten. Av dem inkom nio stycken förra veckan.

– Det handlar om sjukskrivningar, stress, ångest, sömnsvårigheter och en känsla av otillräcklighet bland de anställda. Vi har haft medarbetare som stänger in sig på sina rum och gråter, säger Kenneth Innergård, kommunombud för Akademikerförbundet SSR.

Det beror, enligt de anställda, på nedskärningarna som bland annat inneburit att arbetsbördan ökat sedan personalstyrkan minskat, och att det blivit otydligt vad deras arbetsuppgifter innebär.

– Förvaltningen har inte tänkt igenom omorganisationen fullt ut, de har haft för bråttom och medarbetarna får betala priset. Det som är tydligt är att det ställs alldeles för höga krav på de anställda utifrån de resurser som nu finns, säger Kenneth Innergård.

6:6 a-anmälan

Om ett skyddsombud eller arbetsmiljöombud upptäcker problem i arbetsmiljön kan denne, enligt arbetsmiljölagen §6 6a, upprätta anmälan.

En 6:6 a-anmälan är en begäran om svar från en arbtesgivare hur ett arbetsmiljöproblem ska lösas. Om svar inte fås lämnas ärendet vidare till Arbetsmiljöverket.

Källa: Arbetsmiljöverket

Visa merVisa mindre

"Måste titta på fakta"

Skyddsombudet på vuxenenheten har skickat en framställan, en så kallad 6:6 a (se faktaruta), till stadsdelsförvaltningen, där hen beskriver problemen i arbetsmiljön.

Fredrik Skoglund, chef för vuxenavdelningen på Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning, säger att de tar synpunkterna på största allvar.

– Nu måste vi titta på varför det blivit som det blivit. Vi måste titta på fakta, men också lyssna in personalens upplevelse av arbetsmiljön, säger han.

Sen omorganisationen påbörjades, menar Fredrik Skoglund, har det löpande hållits möten, både månads- och veckovis. Där har man gått igenom situationen på jobbet och tittat på arbetssätt och arbetsbelastning.

– Om man drar ner på personalstyrkan så måste arbetssätten förändras, och det har vi jobbat aktivt med. Alla medarbetare har själva fått vara med och ta fram vad som är nya och fungerande arbetssätt, säger Fredrik Skoglund.

Om man gjort det löpande, hur kommer det sig då att man hamnat i den här situationen?

– Vi måste titta på det utifrån 6:6 a:n, utreda det vidare och se vad vi som arbetsgivare kan förbättra. Vi får titta på varför våra uppföljningar inte fungerat. Är det något vi har missat är jag ödmjuk inför det och då får vi förbättra våra uppföljningar och arbetssätt, säger Fredrik Skoglund.

Hässelby-Vällingbys stadsdelsdirektör Denise Melin menar att det tar tid att förändra arbetssätt. Foto: Lieselotte van der Meijs

"Förändring enligt plan"

Stadsdelsdirektören i Hässelby-Vällingby, Denise Melin, har också nåtts av framställan. Hon menar att omorganisationen följer förvaltningens plan, och att antalet ärenden de anställda har stämmer överens med planeringen.

– Det som vi inte ställt om är arbetssätten, det tar längre tid, säger Denise Melin.

Anställda uppger att de har ångest och gråter på sina rum, hur kan det vara enligt plan?

– Det är självklart inte meningen att folk ska ha ångest och stänga in sig, men det är fortfarande rätt förändring att göra. Det är arbetssätten vi inte haft tid att förändra. Men arbetsbelastningen är inte för stor, om man jämför med andra stadsdelar.

Facket menar att omorganisationen skett för fort, utan att arbetsmiljön beaktats. Håller du med om det?

– Det riktas alltid kritik mot såna här förändringar, antingen går det för fort eller för långsamt. Min uppfattning är att det är bra om det går snabbt, så man fort kommer in i det nya, men det finns inget facit på hur man ska arbeta med förändringsarbete och det är svårt att planera så att alla är nöjda.

Kräver omedelbara åtgärder

I framställan kräver skyddsombudet att förvaltningen omedelbart vidtar åtgärder för att lösa arbetsmiljöproblemen, både akut och på lång sikt. I dagsläget kan Denise Melin inte svara på vad för åtgärder det skulle vara.

– Imorgon (onsdag, reds. anm.) kommer vi hålla ett möte mellan ledningen och facket, jag vill inte förekomma den diskussionen, säger hon.

Kravet i framställan är också att svar från förvaltningen inkommer senast torsdag, annars kommer ärendet skickas vidare till Arbetsmiljöverket.

– Ohälsan på arbetsplatsen måste upphöra. Det är akut. Jag hoppas att arbetsgivaren får sig en tankeställare och tar incidentrapporterna på allvar, säger Kenneth Innergård.