Agneta Wennsten, ordförande för Lärarförbundet i Värmdö, oroas av besparingar i skolan Foto: Lärarförbundet, Mitt i

Facket larmar: ”Värmdös lärare säger upp sig”

En ohållbar arbetsmiljö, lärare som slutar och elever som råkar illa ut. Nu ryter de fackliga organisationerna ifrån mot politikernas tuffa besparingar inom Värmdös skolor. – Inte en gång till, säger Agneta Wennsten, ordförande för Lärarförbundet i Värmdö.

  • Publicerad 08:31, 21 maj 2018

Kritiken, som kommer från de tre fackliga organisationerna Lärarnas Riksförbund, Lärarförbundet och Kommunal, rör den styrande Alliansens hårda besparingar inom skolan.

Efter att ha sett budgetuppföljningsprognos 1, som berättar om ekonomin inom Värmdös skolor och förskolor så här långt in på året, så uttrycker företrädarna för facken nu oro och går gemensamt ut med kritik mot Värmdös lokala politiker.

– Nu går det inte att spara mer, säger Agneta Wennsten, ordförande för Lärarförbundet i Värmdö.

Agneta Wennsten, ordförande för Lärarförbundet i Värmdö.

Enligt facken så har de hårda besparingskraven fått lärare att säga upp sig och även lett till en försämrad arbetsmiljö som i sin tur ger risk för sjukskrivningar.

”Lätt att vara efterklok”

Marie Bladholm (M), utbildningsnämndens ordförande, är medveten om kritiken.

– Självklart så blir jag ju oroad när facken framför detta, vi vill ju ha nöjda lärare så det här tar jag ju på allvar såklart. Sedan är BUP 1 lite tidigt för att se hur hela årets ekonomi blir, men självklart så har vi utmaningar när det gäller ekonomin, säger hon.

Marie Bladholm (M).

Skolpengen, som har ökat med 1 procent, kanske inte var tillräcklig, medger Marie Bladholm.

– Det är lätt att vara efterklok. Framöver så kommer vi säkerligen att behöva höja skolpengen, men det är svårt mitt under pågående skolår, säger hon.

Nu ska skolpengen tittas närmare på bland de styrande politikerna.

”Behöver maktskifte i höstens val”

Carl Kangas (S), oppositionsråd med ansvar för skolfrågor, säger att de anställdas kritik måste tas på allvar och skyller besparingarna på Alliansen.

– Vi delar deras oro och har under hela mandatperioden drivit frågan om en höjd skolpeng och starkare finansiering av skolan. Vi behöver ett maktskifte i höstens val för att få till stånd en förändring säger han.