Facket: ”Botten är nådd. Pengarna räcker inte”

Kommunen måste satsa mer på skolan. Det kräver Lärarförbundet i Mitt i:s granskning av #skolkrisen. – Det är en oerhört tuff arbetsmiljö för elever och lärare – inte bara på Hörningsnässkolan. Många skolor är drabbade av nedskärningar, säger Annica Carlson-Norrstad, Lärarförbundet.

  • Publicerad 18:00, 29 okt 2018

Mitt i har i flera artiklar skrivit om besparingar och stora barngrupper på Huddinges skolor, samt hur situationen upplevs på Hörningsnässkolan.

Lärarförbundet i Huddinge bekräftar den här bilden. De ser också hur kraven ökat på lärare och pedagoger inom både fritids och skolan, både på Hörningsnässkolan och andra skolor.

Personalen får jobba så mycket mer

Annica Carlson-Norrstad

– Vi får tydliga signaler från olika skolor att de märker av nedskärningarna. Personalen får jobba så mycket mer, vakanta tjänster tillsätts inte. I samband med skolstarten uttryckte personalen på Hörningsnässkolan oro för hur hösten skulle bli, säger ordförande Annica Carlson-Norrstad.

”Satsa mindre på företagande”

Fackförbundet kräver att kommunen satsar mer pengar på skolan.

– Det här är inte rektorernas fel. De har en omöjlig ekvation. Pengarna räcker inte till. Vi anser att det finns pengar i kommunen men att de prioriteras fel. I stället för att satsa så hårt på företagande i Flemingsberg och att sätta Huddinge på kartan borde man satsa mer på vår framtid, barnen och ungdomarna. Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och fler upprustade lokaler inom fritidsverksamheten, förskolan och skolan, säger Annica Carlson-Norrstad.

Vilka risker ser du med de stora barngrupperna?

– Det blir till exempel för höga ljudnivåer för barn och vuxna. Eleverna riskerar också att inte få det stöd och den utbildning som de har rätt till. I stora grupper hinner personalen inte se alla barnen, de kan göra barnen mer otrygga. De elever som är i behov av särskilt stöd riskerar att drabbas mest. Fritidsverksamheten är också oerhört viktig. Där utvecklas det sociala samspelet, säger Annica Carlson-Norrstad.

Hur långt kan det gå innan något måste förändras?

– Botten är nådd. Våra medlemmar är väldigt trötta och bekymrade. Vi befarar att fler blir sjuka och inte orkar hela läsåret.

Märker föräldrar detta?

– Lärare har en tendens att slita och göra det bästa för barnen så att det inte syns utåt. Men det kan leda till högre sjukskrivningstal eller att det händer barnen något, först då syns det.