Närhet. Nyanlända barn placeras i första hand i den skola som ligger närmst. Foto: Mostphotos

Få ukrainska barn i innerstans skolor

Hittills går bara hundra barn från Ukraina i Stockholms stads skolor. Men det kan komma tusentals och då ska staden stå redo. "Min målsättning är att ta emot varenda elev," säger skolborgarrådet Isabel Smedberg-Palmqvist (L).

  • Publicerad 13:16, 14 apr 2022

Ett scenario staden jobbar med är att närmare 10 000 barn på flykt kan komma till Stockholmsområdet med anledning av kriget i Ukraina.

– Det blir en stor utmaning om så många kommer och vi måste redan nu ta höjd för att det kan ske, säger skolborgarrådet Isabel Smedberg-Palmqvist (L).

Nu jobbar staden med att säkerställa fler skolplatser och lokaler till efter sommaren.

– Det inventeras för fullt. Allt från ordinarie gamla skolbyggnader till andra typer av lokaler som kan få bli skola.

Letar lärare som talar ukrainska

Hon berättar även att man ser över vilka lärare som kan ukrainska och ryska för att kunna placera dem där behovet är störst. Samtidigt hoppas hon att lärare som flyr Ukraina vill undervisa i svenska skolor, skulle det behövas.

Finns något tak för hur många ni kan ta emot?

– Nej, det kan jag inte bedöma att det gör. Om tusentals kommer måste vi laga efter läge, men min målsättning är att ta emot varenda elev.

Enligt skolborgarrådet ska staden få ersättning av staten för ökade kostnader med anledning av situationen.

Adelinde Schmidhuber, grundskolechef för Södermalm, Östermalm och Norrmalm och skolborgarrådet Isabel Smedberg (L). Skolborgarrådet menar att staden måste ta höjd för att tusentals ukrainska barn kan söka sig till stadens skolor. Foto: Susanne Kronholm/Stockholms stad/Sacharias Källdén

Många kan engelska

Till innerstan har det hittills kommit få ukrainska barn eftersom det finns så få boenden.

– Det är färre här än vi trott. Men vi har beredskap för att erbjuda platser, säger Adelinde Schmidhuber, grundskolechef för Södermalm, Norrmalm och Östermalm.

För den handfull barn som börjat fungerar undervisningen bra.

– Många av barnen kan lite engelska, framförallt de äldre. Sedan har vi modersmålslärare vi anlitar om man behöver översättning. Våra barn är också fenomenala och hjälper till att översätta. Känner sig de ukrainska barnen välkomna, då släpper språket.

Så går det till

Nyanlända elever som vill gå i skolan ska kontakta Start Stockholm, som ordnar med placeringar i skolor.

Genom möte med handläggare redogörs barnets skolbakgrund och vårdnadshavare får information bland annat om hur svenska skolan fungerar.

Eleven ska göra ett hälsobesök hos en skolsköterska. Bland annat görs syn- och hörselundersökning och eleven får en vaccinationsplan.

Beroende på ålder erbjuds sedan eleven erbjuds sedan en plats på grundskola eller gymnasiets språkintroduktion.

Källa: Stockholms stad

Visa merVisa mindre

Till övriga staden är trycket lite högre. Hittills har utbildningsförvaltnings mottagningsenhet Start Stockholm fått ansökningar om 373 ukrainska barn som vill börja i svensk skola.

Av dem har 102 placerats i grundskolan, 12 i gymnasiet.

– Det har fått förvånansvärt bra. Det har fått fort för oss att skala upp verksamheten och vi har haft tur med att hitta nya medarbetare som kan hoppa in och hjälpa i våra olika team, säger Liz Berg, enhetschef på Start Stockholm.

Placeras nära

I första hand placeras barnen i skola så nära där de bor som möjligt.

– Grundskolorna har gjort ett fantastiskt jobb med att ta fram nya platser. Vi har fått en lista med ungefär 1000 grundskoleplatser vi kan placera barnen på.

För att få undervisningen att fungera har man även ett nära samarbete med enheten för modersmål, menar Liz Berg.

– De har anställt extra lärare i ukrainska, så barnen kan få undervisning i modersmål och studiehandledning.