Förslaget om Öringesjön är ett av få som politikerna har sagt ja till. Foto: Olof Thorell

Få Tyresöinitiativ har blivit verklighet

85 förslag har lämnats via Tyresöinitiativet. Tusentals röster har kommit in. Men bara två av förslagen har politikerna sagt ja till. Nu ska dialogforumet förändras.

  • Publicerad 14:21, 8 okt 2018

Tyresöinitiativet började att användas i januari 2017. De som bor, jobbar eller studerar i Tyresö kan sedan dess lämnas in ett förslag via kommunens hemsida.

Röstar minst 50 personer på förslaget går det vidare först till tjänstemän och sedan – om det är en politiskt fråga – till politikerna.

– Det här blir ett nytt dialogforum för att komma till tals och komma in med idéer. Vill vill öka dialogen och göra fler delaktiga – också grupper som vi normalt sätt inte får kontakt med, sa Ulrica Riis-Pedersen (C), ordförande i beredningen för medborgardialog och mångfald, till Mitt i inför starten.

Åttiofem förslag har kommit in sedan starten, visar en undersökning som kommunen gjorde i slutet av maj i år. Två av förslagen hade politikerna då beslutat skulle genomföras. Tre andra hade politikerna ställt sig positiva till och skulle utredas vidare.

Tar minst sex månader att få svar

De flesta förslag publiceras inte. Ett vanligt skäl är att kommunen redan har tagit beslut i frågan. Ett annat att förslaget inte var en kommunal fråga.

Av dem som godkändes för publicering fick tjugo tillräckligt många röster för att gå vidare.

Det har tagit lång tid för Tyresöborna att få svar på förslagen – minst sex månader, bedömer kommunen.

Kommunstyrelsen beslutade nyligen om flera förändringar för dialogforumet.

”För att hålla intresset för Tyresöinitiativet levande och behandla förslag inom en rimlig tid bedöms att handläggningstiden bör förkortas”, står det i tjänstemannaförslaget som låg till grund för förändringarna.

Fakta

Så gick det för förslagen

85 förslag kom in.

52 publicerades inte.

33 godkändes för publicering.

Av de 33 fick 11 för få röster.

20 gick vidare till behandling i nämnd.

Resultat efter behandling i nämnd

Förslag antas och ska genomföras: 2 ärenden

Förslag avvisas: 6 ärenden

Nämnd är positiv, ärendet ska utredas vidare: 3 ärenden

Det finns liknande planer och aktuellt förslag kan komma att ingå i en vidare utredning längre fram: 9 ärenden

Statistiken sträcker sig från starten 31 januari 2017 fram till den 29 maj i år.

Källa: Tyresö kommun
Visa merVisa mindre

Tidigare har det gått att rösta på förslaget i 90 dagar. Nu ska tiden kortas till en månad. Politikerna ska sedan svara på frågan inom två månader – i stället för som i dag inom tre månader.

Det ska bli också bli tydligare vad det går att lämna förslag om.

Ett förslag som har blivit verklighet

Lokaltidningen Mitt i Tyresö skrev tidigare i år om ett av Tyresöinitiativet förslag som politikerna har sagt ja till. En grupp Öringebor slog larm om att Öringesjön håller på att växa igen. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet sa i april i år ja till att utreda sjöns hälsotillstånd.

Här på kommunens hemsida kan du läsa mer om Tyresöinitiativet.