DEMOKRATI. Publicerade förslag som får fler än 100 röster tas upp i ansvarig nämnd. Foto: Niklas Thim

Få Huddingeförslag har blivit av

Nästan 400 Huddingeförslag har lämnats in på två och ett halvt år. Men bara två av dem har hittills blivit verklighet.

  • Publicerad 15:40, 19 mar 2021

Sedan Huddingeförslaget infördes den 1 maj 2018 till och med 31 december 2020 har 396 förslag lämnats in. Av dem har 60 procent uppfyllt villkoren och publicerats på webben, visar en genomgång som kommunen har gjort. 49 förslag har samlat 100 eller fler röster och därefter behandlats av en politisk nämnd.

Lång handläggningstid

Men det är en lång väg till att se sitt förslag förverkligat. Hittills har 25 förslag utmynnat i ett ställningstagande. 19 av dem är besvarade, fyra har fått avslag och endast två har bifallits.

– Det ser värre ut än vad det är. Att ett förslag är besvarat kan innebära att kommunen redan jobbar med en liknande fråga. Till exempel att man tycker att det är en bra idé med en hinderbana eller hundrastgård, men att vi planerar det en bit därifrån, säger Ingalill Söderberg (DP), kommunalråd med ansvar för delaktighet.

De två förslag som fått se dagens ljus är dels att omvandla gräsmattor till blomsterängar för att gynna pollinörer, dels en ortsskylt för Vistaberg.

Två förslag på 2,5 år – finns det en risk att folk tappar intresset?

– Det tar tid för kommunens kvarnar att mala. Det är väldigt få saker som hinner genomföras på 2 eller 3 år. Det är inte så många av de politiska motionerna heller som blir genomförda.

Den genomsnittliga handläggningstiden för förslagen är 10 månader. De flesta handläggs inom sex till tre månader, medan några förslag har tagit över ett år.

Lekplatser och utegym

Många av förslagen handlar om lekplatser, utegym och hundrastgårdar. Konkreta saker i den nära miljön.

– Jag hade hoppats på fler mjuka förslag när vi införde Huddingeförslagen. Som rörde innehållet i våra verksamheter. Men så har det inte blivit, det är mycket samhällsbyggnad, säger Ingalill Söderberg.

Hon välkomnar diskussionen som Huddingeförslagen leder till.

– Alla kan dela sitt förslag i sociala medier och det kan bli en diskussion både med politiker och medborgare under röstningstiden.

Ibland kan det dock vara svårt att förstå vad kommunen egentligen menar i sitt svar på ett förslag.

– Vi diskuterar ofta det, att vi måste svara begripligt, särskilt om det är unga personer som skrivit, säger Ingalill Söderberg.

Ingalill Söderberg (DP) kommunalråd med ansvar för bland annat delaktighet. Foto: Stefan Källstigen

Der här är ett Huddingeförslag

Alla invånare i Huddinge kan lämna ett Huddingeförslag, men däremot får det inte skickas in av en förening eller organisation.

Förslagen publiceras på Huddinges hemsida. Du kan själv sprida ditt förslag genom att dela det i sociala medier.

Om det får fler än 100 röster inom 90 dagar, överlämnas det till ansvarig nämnd eller förvaltning för beslut eller ställningstagande.

De här förslagen har genomförts:

Gynna pollinatörer

Ortskylt Vistaberg

De här förslagen har fått avslag:

Återinför syn- och hörselkonsulenten

Pumptrack vid Snättringeskolan

Allmänna padelbanor

Inrätta en tjänst som ”händige datafixaren”

De besvarade förslagen kan vara möjliga att genomföra i någon form men kanske inte just nu, just där eller precis så som förslaget är utformat.

Visa merVisa mindre