Tunnelmynningar till Förbifart Stockholm, nära Skärholmen centrum. Foto: Anna Z Ek

Få bättre koll på Förbifart Stockholm – i SKHLM

Vill du uppdatera dig om bygget av Förbifart Stockholm? På lördag den 27 oktober finns chansen.

  • Publicerad 11:23, 25 okt 2018

Klockan 11–15 är anställda från Trafikverket på plats i Nya gången inne i Skärholmen centrum. Där ska de berätta om vad som händer med Förbifart Stockholm i höst, både i stort och i de olika områdena där bygget pågår.

Intresserade kan till exempel  få veta mer om utbyggnaden av E4/E20 i Vårby backe, med fler körfält, och om den nya gång- och cykelbro som ska byggas.