100 000 barn i Stockholms län beräknas leva i familjer med missbrukstendenser. Foto: Mostphotos

Få barn i familjer med missbruk får stöd

I Stockholms län beräknas omkring 100 000 barn leva i familjer med tendenser till missbruk av alkohol och droger. Men få nås av kommunala stödinsatser. Det visar en ny enkätundersökning som 16 av kommunerna i länet svarat på.

  • Publicerad 06:43, 10 maj 2018

367 stycken, så många barn – i familjer med missbruk – fick kommunalt stöd i Stockholms län under 2017.

Siffran är totalen av 16 kommuners svar i en ny enkätundersökning om stöd till utsatta barn.

Undersökningen är gjord av nyketerhetsorganisationen IOGT-NTO:s juniorförbund Junis, som årligen ger ut en rapport om kommunernas stödinstatser till barn som lever i familjer med missbruk av alkohol och droger.

En bråkdel nås av insatser

I rapporten hänvisas till forskning som beräknar att omkring 100 000 barn i Stockholms län just nu lever under sådana förhållanden.

Och även om svar saknas från tio kommuner i länet – och elva stadsdelar i Stockholms stad – tycker Junis att skillnaden på antalet utsatta barn och antalet som nåtts av stöd är oroande.

”Viktiga yrkesgrupper som möter barn, exempelvis lärare och förskollärare, får i sin utbildning ingen eller bristfällig kunskap om hur de kan upptäcka barn och hänvisa dem till vidare stöd”, skriver organisationen i ett pressmeddelande.

Botkyrka var den kommun som i särklass hjälpte flest barn. Enligt det egna enkätsvaret nåddes 175 barn av stödinsatser.

Så många fick stöd i fjol

Av kommunernas egna svar i enkätfrågan om hur många barn som deltagit i stödinsatser. Tio kommuner i länet svarade inte i undersökningen.

*I Stockholm stad svarade endast tre av 14 stadsdelar

Källa: junis.org