Utfasas? Om regeringens förslag går igenom kan kommunerna ta över förpackningsinsamlingen. Då fasas FTI:s återvinningsstationer ut. Foto: Mostphotos

Få återvinningstationer men kortsiktigt kommer inga nya

För få återvinningsstationer, för lite återvinning i soprummen och lagstiftning som dröjer. Så förklarar kommunen att det sopsorteras för lite i Vallentuna.

  • Publicerad 12:11, 13 maj 2022

Vi anser att sorteringen fungerar bra.

Kommunen är stor till ytan och antalet återvinningsstationer är lågt.

Det ser Beri Fajic som det främsta skälet att så lite återvinns i Vallentuna.

Det är producenterna av förpackningar som ansvarar för återvinningsanläggningarna genom organisationen FTI.

Kommunen har därför enligt Beri Fajic ingen möjlighet att få fram fler, om inte den ska bekosta dem själv.

– Men när vi planerar nya områden finns det reserverad mark för nya anläggningar.

Som exempel nämner han en andra återvinning i Lindholmen, en i Åby ängar och en i Kristineberg.

Samtidigt är det inte många bostadsrättsföreningar i Vallentuna som erbjuder sopsortering i sina fastigheter.

– Vi skulle vilja få både bostadsrättsföreningar och samfälligheter att erbjuda sina medlemmar bostadsnära insamlingar av förpackningar. Då blir mängden restavfall lägre och mindre behöver skickas till förbränning.

Trots att Vallentunaborna intar jumboplats bland Sörabs kommuner när det gäller sopsortering tycker Beri Fajic inte att de är så dåliga.

– Politikerna har beslutat att Vallentunaborna ska sortera ut matavfall och att det ska vara obligatoriskt. Nu är det nästan 8 000 hushåll som gör det. Vi anser att sorteringen fungerar bra.

Kommunen kan ta över

I november kom ett förslag från regeringen om att kommunerna ska ta över ansvaret för att samla in hushållens förpackningar.

Förpackningstillverkarna ska enligt förslaget ersätta kommunerna för det.

Förändringen föreslås ske i etapper mellan 2024 och 2026.

Förslaget har ännu inte klubbats i riksdagen.

Källa: Regeringens PM En förbättrad förpackningsinsamling

Visa merVisa mindre