Åtgärder. Bättre belysning och borttaget klotter vid Högdalens tunnelbana är ett par av åtgärderna som staden genomfört för ökad upplevd trygghet. Foto: Christopher Blanck

Få äldre känner sig trygga kvällstid i stadsdelen

Bara 41 procent av de över 65 år i Enskede-Årsta-Vantör känner sig trygga när de går ensamma hem på kvällarna. Samtidigt har den upplevda tryggheten bland invånarna i stort ökat något, visar årets medborgarundersökning.

  • Publicerad 06:30, 25 nov 2021

I Stockholms stads senaste medborgarundersökning för Enskede-Årsta-Vantör svarade 46 procent av de slumpvis utvalda invånarna. Jämfört med 2019 när den senaste undersökningen gjordes är det en ökning med fyra procentenheter.

I undersökningen får deltagarna svara på frågor om bland annat hur trygg man känner sig när man går hem på kvällen och den allmänna trygghetskänslan av att bo i stadsdelen.

Otryggt kvällstid

Att gå hem ensam på kvällen är ett tillfälle där allra flest känner sig otrygga. Av deltagarna svarar 55 procent att de känner sig trygga, vilket är en ökning med fem procentenheter jämfört med 2019. Det är främst de som är 65 år och äldre som känner sig otrygga när de går hem ensamma på kvällen. Bara 41 procent i den åldersgruppen svarar att de känner sig trygga.

– Staden jobbar både kort- och långsiktigt. Det handlar om att det ska vara rent och snyggt, vi bygger bort otrygga platser och ökar belysning på platser som kan ses som otrygga. Sedan jobbar vi mot rekrytering av unga till kriminalitet. Jag är inte nöjd med resultatet och vi har en bit kvar till målet, men jag är stolt över vårt arbete, säger stadsdelsnämndens ordförande Gustav Johansson (M).

Som exempel tar han att staden målat om och fixat belysningen i gångtunneln vid Högdalens tunnelbanestation som tidigare varit nedklottrad och dåligt belyst. I gångtunneln vid Rågsveds station har ungdomar fått vara med och måla om. Gångvägen från stationen, där många rör sig, har fått bättre belysning.

Gustav Johansson (M), stadsdelsnämndens ordförande. Foto: Kenneth Hellman

Strax under snittet

Lite mer än två tredjedelar av deltagarna, 69 procent, svarar att de känner att de bor i en trygg stadsdel, en ökning med tre procentenheter från den senaste undersökningen. Jämfört med staden totalt ligger Enskede-Årsta-Vantör strax under snittet på 74 procent.

– Först och främst är det ett resultat av det arbete vi gör, som att identifiera otrygga platser och ha personal ute de otrygga tiderna. Det är bra att siffran går upp, men jag vill att den ska upp ännu mer. Jag kan inte känna mig nöjd som ordförande innan alla känner sig trygga.

I undersökningen 2019 svarade 60 procent att de känner sig trygga i stadsdelens grönområden. 2021 är siffran 74. En kraftig ökning, som enligt Gustav Johansson beror på två saker:

– Slyröjning och belysning. Mörker upplevs som otryggt. Kan vi öka belysningen och siktlinjen på otrygga platser så vet vi att vi ökar tryggheten, säger han.

Slyröjning har skett i alla parker i stadsdelen.

Om medborgarundersökningen

Stockholms stads medborgarundersökning genomförs varje år. 2020 gjordes ingen undersökning på grund av covid-19.

Undersökningen riktar sig till ett slumpmässigt urval av stadens invånare från 18 år och uppåt.

2021 genomfördes undersökningen mellan vecka 17 och 35.

I Enskede-Årsta-Vantör svarade 413 av 900 tillfrågade invånare på undersökningen. Vilka områden inom stadsdelen de svarande bor i framgår inte av undersökningen.

Källa: Medborgarundersökningen

Visa merVisa mindre

Känner du dig trygg när du är ute på kvällarna? Och känner du dig trygg i området överlag?

Foto: Christopher Blanck

Kore Eriksson, bott i Vantör sedan 1991

– Jag känner mig trygg här. På kvällarna är det mycket folk som är ute med sina hundar.
– Det har blivit mycket bättre belysning och sikt här i området, det bidrar till en tryggare stämning.

Foto: Christopher Blanck

Thomas Lidforss, bott i Högdalen i drygt 10 år

– Jag känner mig trygg här på kvällarna, men ibland kan det vara lite stökigt runt tunnelbanan. Men oftast är det lugnt.
– Det är ett tryggt område att bo i och jag tror det beror på att majoriteten av husen är bostadsrättsföreningar.

Foto: Christopher Blanck

Bernt Söderberg, bott i Högdalen i 9 år

– Jag är aldrig ute på kvällarna så jag känner mig inte otrygg alls.
– Jag trivs väldigt bra här i området och jag har inte stött på några problem alls. Det är väldigt tryggt här.