En miljon kronor extra ska läggas på att röja kring gång- och cykelbanorna nästa år. Här tar Jon Jogensjö, som driver Superlokala cyklandeombud i Stockholm saken i egna händer Foto: Jon Jogensjö

Extrapengar till bättre sikt på gång- och cykelbanor

Underhållet längs ska bli bättre nästa år, lovar trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP)

  • Publicerad 14:43, 3 okt 2019

Sly eller buskar som hänger ut över gång- och cykelbanor är ett gissel, och något som försämrar trafiksäkerheten när de skymmer sikten.

Problemet har bland annat uppmärksammats av Superlokala cyklandeombud Stockholms län där trafikkontoret och dess entreprenörer har kritiserats för bristande underhåll och grundaren Jon Jogensjö har även tagit häcksaxen i egna händer vid flera tillfällen.

Men nu ska det bli bättre till nästa år. I den kommande budgeten för trafiknämnden öronmärks en extra miljon kronor till "trädvård och slyröjning" längs gång- och cykelbanor. Det ska gå utöver den ordinarie underhålls-potten.

– Skälet är att vi får många synpunkter om att buskar och annat växer ut över gång- och cykelbanorna vilket ställer till det. Det här är ett sätt att möta den responsen och öka trafiksäkerheten och framkomligheten, säger trafikborgarrådet Daniel Helldén.

Pengar för underhåll finns ju redan, en del av kritiken har handlat om att det beror på att jobbet inte prioriteras. Hur ser du på det, räcker det att lägga mer pengar då?

– Det är en särskild satsning så då ska det också bli bättre. Det här görs för att tydligt peka på frågan.