Engångssatsning. I sommar kan det bli simskola i Rudan. Kommunen utreder just nu vilka platser som är lämpliga i den nya satsningen på simskolor. Foto: Mostphotos

Extra satsning på simskolan i Haninge

Det är hårt tryck på simskolan i Haninge. Så för att fler ska få möjlighet att lära sig simma satsar Haninge kommun på simskolor vid utomhusbaden i sommar.

  • Publicerad 06:15, 22 nov 2021

Under pandemin har simhallar under långa perioder varit stängda vilket har begränsat barn och ungas möjligheter att lära sig simma och få vattenvana.

När hallarna öppnade upp igen och simskolorna drog i gång var trycket hårt och köerna långa. Som Mitt i Haninge tidigare rapporterat fylldes samtliga platser till höstens símskola i Torvalla simhall snabbt, och kötiden beräknas till ett halvår.

Men till sommaren ska fler barn och unga få chans att lära sig att simma. I en extra budgetsatsning skjuter kommunen till en engångssumma på 800 000 kronor till simskolor vid kommunens utomhusbad.

– Det är jätteviktigt att alla barn lär sig simma. Framförallt för att det kan vara en livförsäkring men också för att det är ett väldigt roligt sätt att vara fysiskt aktiv på. Pandemin har begränsat tillgången till simhallarna och därför är den här satsningen mycket viktig, säger Nicole Forslund (L), ordförande i idrotts- och fritidsnämnden.

Nicole Forslund (L), ordförande i idrotts- och fritidsnämnden. Foto: Pressbild

Ovanligt högt söktryck på simskolorna

"Räcker långt"

Satsningen är ett komplement till den simundervisningen som skolan, föreningslivet och Torvalla simhall i dag erbjuder.

Hur många som kan delta och på vilka bad det blir är inte bestämt än, men kultur- och idrottsförvaltningen har fått i uppdrag att arbeta fram hur satsningen ska genomföras.

– Det arbetet har bara påbörjats och först nästa år vet vi mer. Men det jag kan säga är att 800 000 kronor räcker långt, säger Linda Peltonen, kultur- och fritidsdirektör på kommunen.

Ett pilotprojekt

Även innan pandemin var var det köer på grund av brist på tider i simhallen, men också simhallsbrist.

Är den här satsningen något som därför kan bli återkommande?

– Vi ser det som ett pilotprojekt, och sedan får man utvärdera efter sommaren hur det har mottagits. Är det väldigt populärt så är det klart att man tittar på det, säger Nicole Forslund.