Glad. Christina Wahlström (C) drev att outnyttjat bidrag skulle gå till de som jobbar inom daglig verksamhet.

Extra pengar till Lidingöbor i daglig verksamhet

194 Lidingöbor med LSS-stöd som arbetar inom daglig verksamhet får ett extra tillskott i kassan. Det handlar om ett outtnyttjat statsbidrag som annars skulle betalats tillbaka till staten. – Ett glädjande besked, säger Christina Wahlsröm (C).

  • Publicerad 05:10, 3 nov 2020

Det här är en av de fattigaste grupperna i samhället.

194 Lidingöbor som är sysselsatta inom daglig verksamhet och får habiliteringsersättning kommer i december att få extra pengar.

– Det här är unga och vuxna som ser det här som sin lön. Så många blev väldigt glada, säger Christina Wahlström (C), ledamot i omsorgs- och socialnämnden.

Måste betalas tillbaka till staten

Daglig verksamhet är enklare arbetsuppgifter som sker inom ramen för LSS. Tanken är att verksamheten ska ge personer med funktionsnedsättning en meningsfull vardag. För sitt arbete får arbetstagarna en så kallad habiliteringsersättning.

Habiliteringsersättningen betalas till arbetstagarna dels av Lidingö stad och dels kommer den som ett statligt bidrag. Lidingö stad har dock inte använt hela bidraget, vilket innebär att pengarna måste betalas tillbaka till staten.

– När jag även i år märkte att Lidingö lämnade tillbaka oförbrukade medel inom habilitetsersättningen, lyfte jag och Centerpartiet frågan om en extra utbetalning vid ett nämndsammanträde, säger Christina Wahlström.

"Som en julklapp"

Förslaget godkändes och nu får arbetstagarna inom daglig verksamhet pengarna som en engångsutbetalning i december.

– Jag blev så över mig lycklig. Det blir som en julklapp kan man säga, säger Christina Wahlström.

Hur mycket pengar rör det sig om?

– Runt en tusenlapp per person. För dem är det mycket pengar. Det här är en av de fattigaste grupperna i samhället. Förutom lönen för dagliga verksamheten som är 20 kronor i timmen har de bara sin pension.

Habiliteringsersättningen, eller lönen, som LSS-arna själva kallar den höjdes tidigare i år från 10 kronor i timmen till 20 kronor i timmen.

Under våren då coronapandemin började har de dagliga verksamheterna på Lidingö – och på många andra håll i landet – varit stängda. Sedan i juni har verksamheterna delvis öppnats.