Explosionsartad ökning av klottret

Förra året ökade klottret på Östermalm till nästan det dubbla jämfört med 2013. Polisen har inga resurser att satsa för att förebygga skadegörelsen.

  • Publicerad 11:17, 25 maj 2015

Klottret ökar överallt, i hela Stockholm. Det visar ny statistik från stadens trafikkontor, där anmälningarna sköt i höjden under 2014.

– Vi ser både ökat klottrande, att klottret kommer till mycket snabbare och att det sitter på ställen vi inte sett tidigare, säger gatu­drifts­ingenjören Ann-Charlotte Österberg på trafikkontorets klotterenhet.

Ökningen är störstSödermalm, men tydlig också på Östermalm där antalet anmälningar från privatpersoner till staden nästan fördubblades mellan 2013 och 2014. I år fortsätter anmälningarna att öka lite gent­e­mot året innan.

Ann-Charlotte Österberg ser också att väder kan påverka hur mycket målad och sprejad skadegörelse som anmäls.

– På våren, sommaren och hösten är det mer. Men nu har det varit två milda vintrar och inte legat så mycket snö. Då kan man spraya på exempelvis parkbänkar och bergväggar.

För ett par år sedan introducerade staden appen ”Tyck till” där bland annat klotter kan anmälas. Appen är en delförklaring till att antalet klotteranmälningar ökar, men alltså inte hela anledningen till explosionen under 2014.

– Det sker anmälningar på telefon, på appen och på hemsidan. Sedan kör även entreprenörerna en gång i veckan i parkerna och sanerar det de ser.

Polisen ser också en ökning av klottret i kollektivtrafiken, men däremot ökade inte polisanmälningarna av övrigt klotter på Östermalm i fjol. Det berättar kommunpolisen Daniel Granström på lokalpolis­område Norrmalm, som bland annat täcker Östermalm.

Hur jobbar polisen mot denna typ av brott?

– Polisen på Norrmalm jobbar i dag inte riktat mot just skadegörelse då denna typ av brottslighet inte kan prioriteras i någon större utsträckning. Vi reagerar naturligtvis vid pågående brott och vi har naturligtvis denna form av brottslighet med i beräkningarna när vi genomför insatser, säger Daniel Granström.