Expertgruppen dömer ut en renovering av nuvarande Slussen

Det går inte att renovera nuvarande Slussen för att på så sätt skapa en fungerande framtida plats. Det säger den oberoende expertgranskning som presenteras idag.

  • Publicerad 11:34, 2 feb 2015

Det var på måndagen klockan 11 som stadens oberoende granskningsgrupp presenterade den rapport om Slussen den arbetat med sedan november, på uppdrag av den rödgrönrosa majoriteten i Stockholm.

Enligt gruppens ordförande Mats Olsson har arbetet resulterat i en rapport på 170 sidor och nästan lika många sidor där experterna gör sina utlåtanden.

Går ej att renovera

Gruppen har haft i uppdrag att granska om underlaget för Nya Slussen är rättvisande och om beslutet är fattat på korrekta grunder.

Gruppen har också undersökt om det är möjligt att renovera nuvarande anläggning för att få ett nytt och fungerande Slussen.

Det är inte möjligt, enligt expertgruppen.

En renovering och återuppbyggnad är ej möjlig, enligt expertgruppen.

– Det är ogenomförbart och ekonomiskt svårt att motivera. Minst 85 procent av nuvarande anläggning måste rivas och återuppbyggas för att kunna åstadkomma en livslängd på minst 100 år, säger Mats Olsson.

Expertgruppen slår fast att stadens beslut att gå vidare med en helt ny lösning för Slussen bygger på relevant underlag.

Gruppen föreslår förbättringar när det bland annat gäller cykel- och gångpassager och gör klart att bussterminalen behöver kompletteras med säkerhetsbedömningar. En flytt av den kräver en ny detaljplan som skulle ta cirka fyra-fem år att arbeta fram.

Enligt experterna står det också klart staden kan välja att inte använda byggrätterna i detaljplanen fullt ut.

Presskonferensen pågår än. StockholmDirekt kommer att skriva mer om expertgruppens rapport under dagen.

Granskningsgruppen

Granskningsgruppen består av Mats Olsson, Reigun Thune Hedström, Sven Lorentzi och Christel Wiman. De har i sin tur haft hjälp av fem sakkunniga samt tre personer inom staden som bistått gruppen i arbetet.