Trots stora skyltar promenerar gående rakt ut i cykelkörfältet istället för att svänga till sin egen gångbana. Foto: Sanna Källdén

Experterna: Därför går det inte att lösa totalförvirringen vid Slussen

Känns det hopplöst att passera Slussen? Du är inte ensam. Inte ens det expertteam som patrullerar Slussen för att få trafiken att funka tycker allt flyter. Och värre blir det.

  • Publicerad 06:34, 11 apr 2016

Gående promenerar rakt ut i cykelbanan, cyklister susar förbi pilarna som visar rätt väg och bilister bryter konstant mot förbudet att köra söder ut på Skeppsbron.

Just nu verkar ingen trafikantgrupp kunna hålla sig till reglerna vid Slussen.

– Vi kanske kan förtydliga skylten som visar att man ska svänga? säger Eva Rosman, kommunikatör på Slussenprojektet.

Hon är ute tillsammans med tjänstemän från trafikkontoret, exploateringskontoret, polisen och brottsförebygganderådet Söderandan vid Slussen. Den här ”expertgruppen” går sex gånger om året runt för att granska säkerheten och framkomligheten för Slussens trafikanter.

Farliga genvägar

Just nu är det största problemet att alla vill ta den närmsta vägen och fortsätta köra eller gå som man alltid gjort trots alla avspärrningar. Stress och gamla vanor verkar göra många blinda för skyltarna som visar nya vägen.

– Alla kan inte ta den genaste vägen. Så är det bara, säger Eva Rosman när polisen Fredrik Hellgren konstaterar att inte en enda cyklist kör som de ska från Söder till Skeppsbron.

Cyklister från Horsgatan/Götagatan ska egentligen åka ner under hela Slussen för att sen ta sig vidare norrut, men en efter en rullar ut den genaste vägen i bilisternas körfält vid Slussplan.

Men trots att expertgruppen på flera ställen konstaterar att folk kör, cyklar och går fel har de svårt att se nya lösningar för att få trafiken att flyta på bättre.

– Att flytta runt avspärrningar är en gigantisk apparat. Ofta skapar vi dessutom ett nytt problem på ett annat ställe när vi gör en ändring. Och sätter vi upp för många skyltar slutar folk se dem också, säger Eva Rosman.

Nya avspärrningar hela tiden

Under våren är ett annat bekymmer att avspärrningarna hela tiden flyttas runt. Så har du väl lärt dig ta rätt väg är risken stor att du stöter på ett nytt hinder nästa dag.

Fram till midsommar kommer 65 nya trafikomläggningar att göras. Det är nästan en förändring om dagen. Samtidigt ger sig nu mängder med cyklister ut i trafiken för första gången i år och turisterna börjar inta gatorna.

– Nu kommer massa människor ut som inte vet hur de ska ta sig fram och trafiken kan ändras varje dag, säger Eva Rosman.

Lättare i juli

Förhoppningen är att läget blir bättre om två månader. Då görs de stora omläggningarna av trafiken när den östra bron börjar rivas.

– I juli är den nya temporära bron klar och då ska det bli lättare att ta sig fram. Men enda sättet att kunna hålla Slussen öppen under byggtiden är att visa varandra hänsyn, säger Eva Rosman.

Foto: Sanna Källdén

Experter. Sex gånger om året går Söderandan, trafikkontoret, exploateringskontoret, polisen och Slussen-projektet ut på vandring för att se hur Slussen kan bli tryggare för alla som ska passera här. 

Foto: Sanna Källdén

Felkörning. Här vid Slussplan kör cyklister mot Skeppsbron, trots att de egentligen ska köra ner under hela Slussen för att komma ut på östra sidan. 

Foto: Sanna Källdén

Genväg. En av många cyklister som inte följt stadens skyltar och istället genat över Slussplan mot Skeppsbron. 

Foto: Sanna Källdén

Förvirring.  En möjlig olycksplats, anser polisen, som pekar ut det här övergångsstället efter trafikljusen på Skeppsbron som ett problem. Men övergångsstället behövs för de som går på eller av bussen här.