Rivas eller inte? En expertgrupp menar att fastigheten på Torsgränd inte måste rivas på grund av hälsoskäl. Foto: Jacob Hellgren

Experter: Jättehuset på Torsgränd måste INTE rivas

Fastigheten på Torsgränd 1-27 måste inte rivas som fastighetsägaren påstår. Det visar en ny utredning som stadens egna expertgrupp har gjort.

  • Publicerad 13:42, 29 sep 2016

Vi i Vasastan har flertalet gånger skrivit om konflikten mellan hyresgästerna i fastigheten på Torsgränd 1-27 och fastighetsägaren AFA Fastigheter. Fastigheten, med 144 lägenheter, byggdes i slutet av 70-talet med kaseinhaltigt flytspackel, vilket kan vara hälsofarligt om det kommer i kontakt med fukt.

AFA har låtit göra två utredningar och menar att den inte går att sanera fastigheten. I stället vill man riva den och bygga 400 nya lägenheter, något som många hyresgäster har varit starkt kritiska till.

LÄS ÄVEN Nytt hopp för hyresgästerna i rivningshotade jättehuset på Torsgränd

Nu har staden anlitat en expertgrupp som har kommit fram till att fastigheten på Torsgränd 1-27 inte behöver rivas på grund av hälsoskäl.

I stället menar man att det behöver göras ytterligare utredningar för att klarlägga behovet av åtgärder och vad de skulle kosta att genomföra, något som även Sweco och Tyréns har föreslagit i de utredningar som gjorts tidigare. Dock har byggnaderna stora behov av åtgärder för att rätta till ventilationstekniska och byggnadstekniska brister, skriver expertgruppen.

LÄS ÄVEN Boende på Torsgränd gör egen utredning: "Sanering möjlig"

"Det kan hända att man kommer fram till att rivning och nybyggnad är ett rimligt alternativ – men i så fall av andra skäl än hälsoproblem orsakade av kaseinhaltigt flytspackel" står det i rapporten.

Stadsbyggnadskontoret har ännu inte tagit ställning till den fortsatta processen.

LÄS ÄVEN AFA Fastigheter: Enda lösningen är att riva huset på Torsgränd

Nyligen skickade AFA Fastigheter ut ett pressmeddelande där man skrev att man väntar på ett positivt besked från stadsbyggnadsnämnden.

– Vårt förslag visar tydligt hur en otillgänglig och sluten plats med befintlig bebyggelse, som av många upplevs tom och otrygg, kan bli en levande och inbjudande plats för många. Nu hoppas vi att Stockholms stad beslutar att sätta fart framåt så att fler bostäder kan tillföras i innerstaden, sa Gunilla Högbom, projektchef på AFA Fastigheter i pressmeddelandet.

Vi i Vasastan söker Gunilla Högbom.