Expertens dom: Byggaktör är för flummigt

Att byggherre blir byggaktör på stadsbyggnadskontoret har mötts av ris och ros. Från experthåll sågas åtminstone ett av orden. – Byggaktör är för flummigt. Exploatör är bättre, säger professorn Jori Manukka vid Stockholms universitet.

  • Publicerad 17:01, 31 maj 2017

Efter att Mitt i i går avslöjade att stadsbyggnadskontoret ersätter könade ord med könsneutrala har reaktionerna inte låtit vänta på sig.

I kommentarsfälten på Facebook skriver bland annat en läsare att de som kommit med förslaget bör entledigas och en annan att det tvärtom är bra att språket utvecklas. Expressens ledarskribent Malin Siwe sågar reformviljan på stadsbyggnadskontoret.

En läsare hörde av sig och ifrågasatte om det över huvud taget gick att byta ut ordet byggherre mot byggaktör, i och med att det är en juridisk term som används i Plan- och bygglagen (PBL).

Fungerar juridiskt

Enligt professorn Jori Munukka, verksam vid Stockholms universitet, är det rent juridiskt inga konstigheter att göra bytet. Däremot har ordet byggaktör andra brister, enligt honom.

– Det är så generiskt att det skulle kunna gälla alla personer som är inblandade i en byggprocess. Både en arkitekt och en konsult skulle kunna kalla sig för byggaktör. Jag tror att allmänheten kan bli förvirrad. Det är för flummigt.

Han skulle hellre se att ett annat ord användes.

– Exploatör är ett bättre ord. Även om det kan uppfattas negativt i dag så skulle det inte vara det länge till om det började användas en masse.

”Elvalagsplan är bättre”

Jori Munukka. Foto: Privat

– Men jag trodde faktiskt att lagstiftaren skulle byta ut ordet redan när PBL kom 2010 och var förvånad över att det fick vara kvar. Men nu går Stockholm före lagstiftaren och det är ju väldigt intressant, säger han.

Vad säger du om de andra orden?

– Det finns inga problem juridiskt med något av dem, men man kan ju tycka att elvaspelsplan snarare borde heta 22-spelsplan eftersom det är två lag med elva spelare i varje. Men elvalagsplan är ju ännu bättre.

Fakta

De könade orden

Elvamannaplan kan bli Elvaspelsplan

Byggherre kan bli Byggaktör

Tjänsteman kan bli Tjänsteperson

Jungfrulig mark kan bli Obebyggd mark

Visa merVisa mindre