Rivas. Det finns planer på att riva konstverket Fascinate av säkerhetsskäl. Foto: Mikael Andersson

Experten: Osäkert om graffitiväggen kommer rivas

Förra veckan rapporterade vi om stadens planer på att riva muralmålningen Fascinate i Bromsten. Men Jacob Kimvall, doktor i konstvetenskap, är osäker på om rivningen kommer att kunna bli verklighet.

  • Publicerad 16:04, 5 maj 2020

Det handlar om vem som får synas i en stad.

I slutet av april beslutade exploateringsnämnden i Stockholms stad att riva muralmålningen Fascinate i Bromsten från 1989, som målades med fastighetsägarens tillstånd.

Men väggen bedöms inte längre som säker, och därför vill staden riva den.

– Vi har tagit kontakt med Stadsmuseet och Stockholm konst och kommer vilja bevara verket på något sätt, vi tittar på om det går att ta prover på färgen för att kunna återskapa den till exempel, har Johan Nilsson (M), ordförande i exploateringsnämnden tidigare sagt om beslutet.

Ärendet om Fascinate ska tas upp i stadsbyggnadsnämnden den 28 maj. Jacob Kimvall, doktor i konstvetenskap vid Stockholms universitet som skrivit en avhandling om graffiti, menar att frågan är långt ifrån avgjord.

– Målningen är fortfarande q-märkt, det är ovanligt att man upphäver sådana. Det är inte omöjligt men det är ingen kort process utan den kan hålla på i åratal. Frågan är inte så enkel som exploateringskontoret vill få det att verka.

Jacob Kimvall tycker att underlaget som exploateringsnämnden baserar sina rivningsplaner på är bristfälligt.

– På det jag kan bedöma så är underlaget svajigt och tendentiöst. Det kanske går att få igenom det i exploateringsnämnden men jag tror inte det går lika lätt i stadsbyggnadsnämnden. Då kommer man nog granska det mer noggrant. Jag tror att det är 50/50 om den rivs eller bevaras, säger han.

Bromstens klassiska graffitivägg ska rivas

"Del av lokalhistorien"

”Fascinate” i Bromsten är inte den enda graffitimålning som kan försvinna. ”Highway” i Rågsved förstördes och det graffititäta området i Snösätra ska rivas.

– Även om målningarna skapades i ett subkulturella sammanhang så har de länge varit en del av lokalhistorien, inte minst ”Highway” som funnits där under drygt halva byggnadens liv, säger Jacob Kimvall.

Han menar att graffitimålningar måste bevaras för den framtida konsthistorien.

– Hade man kommit och berättat för de tonåringar som gjorde ”Highway” 1989 att den skulle finnas kvar så hade de inte trott på det. Men desto mer intressant att den har blivit kvar, säger Jacob Kimvall och fortsätter:

– Skulle det var möjligt idag att ett gäng tonåringar skulle få göra den mest framträdande målningen i ett centrum? Det tror inte jag. Det handlar om vem som får synas i en stad.

Upprört i Snösätra efter rivningsbeskedet