Expert: ”De blundar för trafikproblemet vid Brommaplan”

I programmet för centrala Bromma står hur Riksby, Åkeshov och Åkeslund byggs ut med cirka 4 000 nya bostäder, men inte hur trafiken påverkas. – Staden blundar för problemet, säger Cecilia Häckner, samhällsplanerare på Trafikverket.

  • Publicerad 07:30, 31 maj 2016

Det finns storslagna planer på hur Brommaplan och dess omgivningar ska förtätas med nya bostäder. Stadsdelarna Riksby, Åkeshov och Åkeslund får 3 000–4 000 nya bostäder, enligt samrådsförslaget som under våren varit ute på remiss.

Programmet är indelat i tre utvecklingsområden som innebär en ny stadsdel i norra Riksby, förtätning av Riksby, Åkeshov och Åkeslund, samt fortsatt utveckling av Brommaplans centrum .

Norra Riksby ska få en ny angöringsgata från Kvarnbacksvägen och byggas ut med mest flerbostadshus men även radhus och kedjehus. Spångavägen får flera nya bostadshus och karaktären av stadsgata. I övriga Riksby, Åkeslund och Åkeshov föreslås förtätningar med nya hus på en rad olika ställen. Kring Brommaplans centrum ska det byggas nya bostadshus, en överdäckning av bussterminalen och upprustade torg. Men den delen ligger på is i väntan på avvecklingen av Bromma reningsverk.

Vad gäller trafiken kring Brommaplan hänvisar till Stockholms stad till vidare studier inför detaljplaneskedet. Det är anmärkningsvärt att staden ännu inte gjort någon trafikanalys, skriver Trafikverket i sitt remissvar.

– Redan när det togs fram en detaljplan för kvarteret Grammet (området vid bussterminalen, reds anm) ville vi se en trafikutredning. Det har inte gjorts. Staden blundar för problemet, säger Cecilia Häckner, samhällsplanerare på Trafikverket.

Trafikverket ansvarar för vägarna från Mälaröarna fram till Nockebybron och satsar på att bredda vägnätet där. Förbifart Stockholm väntas vara klar till 2023/2024 och då ökar trafiken på Drottningholmsvägen.

– Förbifart Stockholm får en trafikplats på Ekerö. Många från södra sidan som ska till Solna och Sundbyberg kommer att åka upp vid den trafikplatsen och vidare mot Brommaplan, säger Cecilia Häckner.

Stockholms stad räknar med att programförslaget för centrala Bromma godkänns av stadsbyggnadsnämnden i sommar. Sedan går man vidare med detaljplanearbeten i etapper. En trafikanalys bör visa den förväntande trafikmängden kring Brommaplan 2040 och hur vägarna ska utformas, enligt Trafikverket.

– Även om bilinnehavet minskar per capita är det svårt att få ner det totala bilinnehavet, säger Cecilia Häckner.

Staden blundar inte för trafikproblemen, anser Roger Mogert (S) är ordförande för stadsbyggnadsnämnden.

– Vi kommer att göra en trafikanalys innan vi drar i gång arbetet med detaljplaner. Programsamrådet är till just för att fånga upp sådana synpunkter som Trafikverket kommer med. Det är en ansträngd trafiksituation och vi ska göra en helhetsanalys för centrala Bromma, säger han.

Roger Mogert kan inte säga när trafikanalysen blir klar.

– För stadens tillväxt är det centralt att vi bygger ut kollektivtrafiken och ställer om transportssystemet till mer kollektivtrafik och cyklism och mindre utav privatbilism. I det här området måste vi hålla låga parkeringstal genom att ge utrymmen för bilpooler och andra lösningar.

När Mitt i Bromma talar med några Brommabor är flera oroade för att trafiken ska förvärras. Mattias Bäcklund från Norra Ängby cykelpendlar till sitt jobb i innerstan.

– Trafiksituationen vid Brommaplan är katastrofal för bilister och otäck för cyklister. Det är bara vana cyklister som vågar ge sig ut i det här. Vill man få fler som cyklar måste man skapa en tryggare infrastruktur, säger han.

Göran Lundström bor på Lovön och har en egen elinstallationsfirma. Trafikproblemen är ett ständigt samtalsämne bland folk han möter.

– Det brukar ta mig 1 timme och 10 minuter att ta mig från Lovön in till centrala Stockholm. För att få någorlunda marginaler i morgonrusningen brukar jag åka vid 06.30.

Trafiken har fått honom att längta bort från stan.

– Jag har fått nog och vill inte sitta mer i en bil varje dag. Jag har tänkt att sadla om och skaffa mig en gård någonstans.

Fakta

140 000 nya bostäder till 2030

Stockholm väntas fortsätta att expandera och därför planerar staden för 140 000 nya bostäder fram till år 2030. En riktlinje är att bygga i goda kommunikationslägen för att minimera transporterna.

Programmet för centrala Bromma innebär 3 000–4 000 nya bostäder i Riksby, Åkeshov, Åkeslund och Brommaplan. Utbyggnaden ska ske i etapper och det är oklart när första byggstarten kan ske.

En annan aktuell utbyggnad är Södra Solvallastaden som innehåller 1 200–1 500 bostäder.

Källa: Källa: Stockholms stad
Visa merVisa mindre