Expert: Även dömda ska kunna vara politiker

Alla personer måste kunna väljas in i politiken, oavsett vilket brott de begått. Vi som väljare bör däremot inte välja in dem som begått grova brott. Det menar Torbjörn Tännsjö, professor emeritus i praktisk filosofi vid Stockholms universitet.

  • Publicerad 10:07, 18 jun 2018

För att tala om vilka krav vi som medborgare kan ställa på våra politiker så behöver vi tydligt skilja på på det juridiska och det moraliska, menar Torbjörn Tännsjö, professor emeritus i praktisk filosofi vid Stockholms universitet.

– Det är farligt att laborera med idéer om vem som har rösträtt och är valbar eller inte. Ser man på Amerika så är miljoner människor berövande sin rösträtt och katalanska politiker sitter i fängelse för sina idéer. Man ska kunna väljas för förtroendeuppdrag vilka brott man än begått. Man ska kunna kandidera även om man sitter i fängelse, säger han.

Högre moraliska krav

Vi måste helt enkelt skilja de politiska rättigheterna från brottsbalken menar han. Samtidigt ska vi ställa högre moraliska krav på våra politiker, och inte välja in personer till att stifta lagar som de sedan själva bryter mot, menar Torbjörn Tännsjö.

– Det underminerar hela tilltron till vår lagstiftning. Vi ska inte välja in dem, men de måste som sagt vara valbara.

Rätt att veta

Han poängterar även att medierna har en viktig roll, och inte ska tveka i att hänga ut politiker, även med namn, vilket Mitt i har valt att inte göra (se separat faktaruta för förklaring till varför).

– Kandiderar man till ett politiskt ämbete så har vi rätt att veta sådana här saker om dig. Väljarna måste få värdera detta själva och ta ställning.

Varför ska media ta på sig den uppgiften?

– Det är inte statens uppgift att hänga ut folk, här finns en tydlig arbetsfördelning.

Fakta

Därför namnger vi inte politiker

Varför namnger vi inte den dömda?
De pressetiska reglerna säger att media ska avstå från att publicera namn om inte ett uppenbart allmänintresse kräver offentlig belysning. I detta fall har vi bedömt att det inte finns ett allmänintresse som gör att vi skulle namnge personer.

Varför namnger vi ibland den dömda/åtalade?
Som offentlig person får man tåla att kritiseras för hur man sköter sin offentliga roll. Det gäller förtroendevalda, personer på höga poster i förvaltning eller skattefinansierad verksamhet eller personer som har ansvar för annan myndighetsutövning. Samtidigt gör vi noggranna avvägningar innan en namnpublicering i fall där någon kommer att lida publicitetsskada av artikeln, och ställer detta mot allmänintresset (ett samhälleligt informationsbehov, inte allmänt intresse).

Vill du läsa mer om våra pressetiska riktlinjer, så hittar du dem här: https://mitti.se/nyheter/mitt-pressetiska-riktlinjer/

Källa: Mitt i
Visa merVisa mindre