Tillfällig lösning. Här på gräsmatten vid Råckstarondellen är tanken att evakueringsskolan ska byggas. Foto: Stefan Källstigen

Evakueringsskola i Råcksta skjuts upp ett år

Evakueringsskolan i Råcksta med plats för 900 elever ska användas av minst fem grundskolor i västerort som står inför stora renoveringar. Men nu försenas bygget av skolan med ett år.

  • Publicerad 15:49, 16 okt 2020

Från hösten 2021 skulle evakueringsskolan, med tillhörande idrottstält, stå klar vid Råckstarondellen.

Då byggs Västerorts tillfälliga skola

Planen var att Grimstaskolans elever skulle vara först in och stanna där till år 2023. Efter Grimstaskolan skulle Abrahamsbergsskolans elever ta över, följda av eleverna från Blackebergsskolan och till sist Nya Elementar och Hässelbygårdsskolan.

Men i det senaste beslutet från utbildningsnämnden framgår att evakueringsskolan blir ett år försenad och öppnar först hösten 2022.

– Det tidsbegränsade bygglovet är ansökt och bearbetats hos stadsbyggnadskontoret. Enligt vår nuvarande tidsplan planerar markarbetena att påbörjas till sommaren 2021, säger Felix Wickman på utbildningsförvaltningens lokalenhet.

Staden har inte gjort någon hemlighet av att de fem skolorna är väldigt slitna. Att underhållet släpat efter har inneburit att vattenläckor, trasig ventilation och dålig lukt blivit vardag på skolorna sedan lång tid tillbaka.

Tre av skolorna har fått förelägganden på grund av problemen och på vissa skolor måste fönster och tak bytas ut.

På Blackebergsskolan, Grimstaskolan och Nya Elementar planeras även lokalerna att utökas för att ta emot fler antal elever.

Så ska skolan se ut när den är klar. Foto: Stockholms stad

Projektet är känsligt

Det finns, enligt staden, en uppenbar risk att skolorna kommer att tappa både elever och lärare på grund av de kommande besvären. Två av de fem skolorna en bra bit från Råcksta och elever kommer behöva bussas eller skjutsas till evakueringsskolan

Det framgår i tjänsteutlåtandet att de nya tidsplanerna måste hållas "strikt" annars kommer staden att belägga entreprenörerna med viten. Att tidigt i projekt hota med viten gentemot egna entreprenörer är ovanligt.

– Projektet är på många sätt det första av sitt slag vilket innebär att vi behöver arbeta på nya sätt. Tidsplanen behövde betonas extra i detta projekt och förseningar innebär konsekvenser för hela tågordningen, säger Wickman.

Tre våningar

Tusentals elever kommer att beröras av renoveringar av Grimstaskolan, Abrahamsbergsskolan, Blackebergsskolan, Nya Elementar och Hässelbygårdsskolan.

Evakueringsskolan, som ska byggas intill grönområdet Ängbystråket väster om Råckstarondellen, kostar staden närmare 200 miljoner kronor.

87 miljoner kronor kommer investeringarna i själva verksamheten på evakueringsskolan att kosta under tioårsperioden. 366 miljoner kronor kostar det staden att renovera de fem skolorna.

Skolan ska byggas som modulhus i tre våningar.

Efter år 2032 ska skolan flyttas från Råcksta, eller säljas.

Visa merVisa mindre