Ekbacken används redan delvis av staden, men nu lär resten av huset bli evakueringsbostäder. Foto: Maria Lilja

Evakueringsbostäder i stället för skola

Mittenhuset på Ekbacken blir inte skola och ska inte säljas. I stället kan byggnaden fyllas med evakueringsbostäder och kommunala verksamheter.

  • Publicerad 01:15, 3 nov 2020

Vi har inte så många byggnader för kommunala verksamheter i centrala Sundbyberg

Framtiden för mittenhuset på Ekbacken i Centrala Sundbyberg har länge varit oklar.

Huset, som tidigare var äldreboende, skulle säljas av staden men politikerna stoppade försäljningen förra året. Det utreddes i stället om huset kunde förvandlas till en skola.

Nu har staden slagit fast att lokalerna inte passar för skola och att en ombyggnad skulle bli för dyr. I stället ska staden ha egna verksamheter i ena delen av huset, den andra delen kan bli evakueringsbostäder för det kommunala bostadsbolaget Förvaltaren.

Sedan äldreboendet lades ner i mittenhuset har staden använt delar av fastigheten för olika saker. Bland annat som bostäder för ensamkommande barn och för annan social verksamhet. Så kommer det att fortsätta.

Staden ser positivt på att behålla en byggnad i Sundbybergs centrala delar.

– Vi har inte så många byggnader för kommunala verksamheter i centrala Sundbyberg , säger lokalstrategen Klas Lindblom.

Inget är klart med Förvaltaren, men blir det evakueringsbostäder skulle bostadsbolaget i så fall hyra in sig på Ekbacken.

– Vi har visat intresse eftersom vi driver många projekt och då behöver vi tillfälliga boenden för våra hyresgäster, säger Anders Sundqvist kommunikatör vid Förvaltaren.

Just nu finns inget behov av fler evakueringslägenheter, men eftersom många av Förvaltarens lägenheter är från 50- och 60- och 70 talet kommer det bli aktuellt med renoveringar framöver.

– Det är framför allt i centrala Sundbyberg, Storskogen och i Hallonbergen vi kommer ha ett behov, säger Anders Sundqvist.

En del anpassningar måste göras på Ekbacken för att bostäderna där ska fungera som vanliga lägenheter, men Anders Sundqvist tror inte att det ska behövas allt för stora åtgärder.

Klas Lindblom betonar vikten av att eventuella evakueringsbostäder fungerar tillsammans med de äldreboenden som finns kvar i de andra två huskropparna på Ekbacken och med de verksamheter som redan finns i det aktuella mittenhuset.

– Det är viktigt att de inte störs av att vi har hyresgäster i ett av husen, säger han.