Evakuering väntar Söderholmsskolan i Vårberg

Hela Söderholmsskolan kommer troligen att evakueras när skolan byggs om. – Vi har just börjat utreda hur det ska gå till, säger Moncia Strandgren på utbildningsförvaltningen.

  • Publicerad 11:21, 24 okt 2018

Skärholmens stadsdel växer. Inte minst Vårberg väntas få många nya invånare, när tusentals nya bostäder byggs i området.

Då behövs också fler skolplatser. Därför ska Söderholmsskolan byggas ut rejält. I dag ryms cirka 500 elever i skolan. När utbyggnaden är klar ska 840 elever gå här.

Det är ett stort byggprojekt som väntar. Tillfälliga, slitna paviljonger och annex ska rivas och nya, moderna byggnader uppföras. Under tiden måste eleverna evakueras.

Men det lär dröja innan något händer.

– Vi har just börjat utreda hur det ska gå till. Det är väldigt komplicerat att evakuera en hel skola så det kan dröja ett eller ett och ett halvt år innan vi kan presentera en plan, säger Monica Strandgren, projekthandläggare vid utbildningsförvaltningen.

Kan blir F–9-skola

I dag är Söderholmsskolan en F–6-skola med tre parallellklasser från förskoleklass till och med årskurs 3 och två parallellklasser i årskurs 4–6. När utbyggnaden är klar ska det finnas fyra parallellklasser i varje årskurs.

Skolan förblir en F–6-skola – till en början. Planen är att den ska kunna bli en F–9-skola, när det finns behov. Därför ska en av de nya byggnaderna (i korsningen Vårbersvägen-Våruddsringen) kunna växa med en tillbyggnad.

– Vi vill ta höjd för framtida behov, avhängigt elevernas framtida sökmönster. Därför vill vi att den nya detaljplanen ska medge en byggnad som är omställningsbar till F–9-skola, säger Monica Strandgren.

Synkas med Fokus Skärholmen

Hon betonar vikten av att synkronisera utbyggnaden av Söderholmsskolan med Fokus Skärholmen, eftersom det blir mest kostnadseffektivt. Därför är det inte säkert att skolan står klar 2024, även om det står så i planen.

– Det ska ju byggas nya bostäder i området, och förskolor och gator ska byggas om. Det bästa är om byggena sker i samordning. Därför kan tidsplanen förändras, säger hon.