Ett stolt brukssamhälle i förändring

Lokala handeln som varit öppen sedan 50-talet stänger på grund av bristande kundunderlag, biblioteket flyttar och ett äldreboende som kommer att upphöra med verksamheten. En by i Norrlands inland? Nej, det handlar om gamla Hjorthagen på Östermalm.

  • Publicerad 07:40, 25 apr 2017

För ett par veckor sedan kom beskedet om att den lokala Coop-handlaren skulle slå igen. En kalldusch för Hjorthagsborna som nu hänvisades till den nyöppnade, miljöprofilerade butiken i Norra Djurgårdsstaden.

”Allting flyttar dit ner”

Förvisso ligger den nya mataffären bara en kort bussresa bort och i höst slår Tempo-handlare upp dörrarna i de gamla lokalerna, men vissa Hjorthagsbor såg det som ett tecken i tiden att butiken som öppnade här 1954 slog igen nu.

Coop stängde nyligen. I höst öppnar Tempo i samma lokaler.

– Allting flyttar dit ner, sa en upprörd kvinna när beskedet just hade kommit.

Liknelsen med Norrlands inland får ses med glimten i ögat, men det pågår en urbanisering i det

lilla när verksamheterna lämnar det äldre Hjorthagen för Norra Djurgårdsstaden.

Stockholms minsta bibliotek

Om ett par år kommer av allt att döma det lilla biblioteket att stänga när ett nytt kombinerat bibliotek och kulturhus i Gasverksområdet öppnar.

På Dianavägen 7 flyttade Värtabiblioteket in 1923. Fotot är taget 1905.

– Hjorthagen är vårt minsta bibliotek och det är redan nu för litet. Och med tanke på hur man bygger i Norra Djurgårdsstaden så behöver vi större ytor naturligtvis, säger Elisabeth Aldstedt som är områdeschef på Stockholms stadsbibliotek.

Kring förra sekelskiftet bodde 600 personer i Hjorthagen och de flesta arbetade i Värtagasverket, på elverket Värtaverket eller i Frihamnen. Och det fylldes på vartefter. I dag bor det cirka 2 000 personer i Hjorthagen, Norra Djurgårdsstaden borträknat.

Välkomnar bygget av NDS

Här fanns tidigare såväl postkontor, apotek och vårdcentral. Mats Rehn som har skrivit böcker om Hjorthagen och suttit som ordförande i Värtans IK sedan 1967 berättar att vissa upplever en rivalitet med nybygget, men han gör inte det.

– Man förstod att risken var att det äldre Hjorthagen skulle bli utarmat, men många välkomnar också bygget av Norra Djurgårdsstaden. Det gör ju bland annat att man kan vara i Gasverksområdet. Det har ju tidigare bara varit industrimark, säger Mats Rehn.

Äldreboendet Dianagården kommer nu av allt att döma att få upphöra med verksamheten.

Det var vid en inspektion i september som Arbetsmiljöverket upptäckte att utrymmet i äldreboendets badrum är för litet. För att få fortsätta ha öppet som omsorgsboende krävs 80 centimeters avstånd mellan toalettstol och vägg om båda sidor, så att två personer får plats att lyfta de omsorgstagare som behöver hjälp.

På Dianagården saknar toaletterna det avståndet och om det inte åtgärdas före den 30 juni 2019 så tvingas stadsdelsförvaltningen betala vite på 2,5 miljoner kronor. I praktiken innebär det att man kommer att tvingas stänga ner verksamheten och de 48 personer som bor där kommer att få lämna boendet.

Beslut i maj

Det är först i maj som stadsdelsnämnden kommer att besluta i frågan och Marianne Snell som är avdelningschef för äldreomsorgsavdelningen är försiktig då hon inte vill föregå mötet.

– Dianagården kan inte fungera som vård- och omsorgsboende i sin nuvarande form, säger hon.

Vart ska personerna som bor där ta vägen?

– Det kommer att stå i ärendet i stadsdelsnämnden i maj. Det är gott om äldreboendeplatser i staden och på Östermalm och det kommer att byggas två nya äldreboenden i Norra Djurgårdsstaden. Alla ska känna sig trygga och nöjda, det är vår intention, avslutar hon.