ODLING. Planerna på en stadsodling i Långbro Park tar nu ännu ett steg mot att bli verklighet. Foto: Sacharias Källdén

Ett steg närmre stadsodling i Långbro park

Planerna på en stadsodling i Långbro Park tar nu ännu ett steg mot att bli verklighet. Stadsdelsförvaltningen har gett grönt ljus och vill nu göra en fördjupad studie.

  • Publicerad 16:34, 18 sep 2019

Älvsjö stadsdelsförvaltning vill gå vidare med medborgarförslaget att skapa en stadsodling i Långbro Park.

I ett tjänsteutlåtande inför nästa möte i stadsdelsnämnden ställer sig förvaltningen positiv till planerna och föreslår att en fördjupad studie ska göras för att vidare utreda förutsättningarna.

–  Vi behöver bland annat diskutera vilken form av upplåtelse som odlarföreningen ska ha, säger Eva Wretling, parkintendent vid Älvsjö stadsdelsförvaltning.

Gemensam odling

Planer på att skapa en stadsodling i Långbro park har funnits en längre tid. Den ideella föreningen Långbro Parks trädgårdar har drivit frågan och önskar starta en köksträdgård på gräsytan mellan Långbro värdshus och grindstugan.

De föreslår därför att stadsdelsförvaltningen ska anlägga odlingsbäddar, grusgångar och spaljéer som ”passar in i den kulturhistoriska miljön i Långbro park”.

Föreningen vill därefter åta sig att sköta odlingen gemensamt utan privata odlingslotter, enligt tjänsteutlåtandet.

Stadsdelsförvaltningen ska nu anlita en landskapsarkitekt för att, tillsammans med föreningen och förvaltningen, ta fram förslag på utformningen. Därefter ska det göras kostnadsberäkningar och tas fram finansieringsalternativ, där vattenindragning utgör en större kostnad.

"Kulturhistorisk parkmiljö"

Som planerna ser ut nu är odlingsytan tänkt att få en rund form om cirka 25 meter i diameter och inrymma odling för bland annat kryddor och grönsaker.

– Långbro park är en parkmiljö med kulturhistorisk värde och vi vill att utformningen ska spegla parkens historia. Att odla på höjden med spaljéer skulle vara både estetiskt och funktionellt tilltalande, säger Eva Wretling.

Eva Wretling är övertygad om att en stadsodling i parken skulle bli ett välkommet inslag i området, både vad gäller trivsel och trygghet men också ur ett klimatperspektiv.

Kan starta nästa år

– Dels uppfyller det här stadens ambitioner om stadsodling med närproducerad ekologisk odling, vilket också är bra ur ett klimatanpassningsperspektiv. Men det bidrar också till en ökad trygghet i den offentliga miljön genom att medborgarna med sin odling befolkar parken, säger hon.

Föreningen Långbro Parks trädgårdar har tidigare betonat vikten av en odling i området men har samtidigt varit kritiska till handläggningen, som de menar dragit ut på tiden.

Om planerna blir verklighet kan projektering påbörjas tidigast nästa år.

ODLING. Planerna på en stadsodling i Långbro Park tar nu ännu ett steg mot att bli verklighet. Foto: Sacharias Källdén