Ingen verksamhet. Klara södra och Thea Privata Grundskola har tidigare hållit till i huset, som tillsammans hyst ungefär 600 elever. Idag står huset tomt. Foto: Victor Malmcrona

Ett steg närmare skola för 2200 elever i Norra Hammarbyhamnen

Mark- och miljödomstolen ger grönt ljus för bygget av ny skola i Norra Hammarbyhamnen. Tillsammans med andra projekt gör det att området är ett steg närmare ett tillskott av tusentals elever.

  • Publicerad 16:02, 4 dec 2020

Mitt i har tidigare skrivit om planerna på att bygga fyra gymnasieskolor för totalt 2200 elever i fastigheten Hönsfodret vid Tullgårdsgatan i Norra Hammarbyhamnen.

Förslaget: Bygg skola för 2200 elever i Norra Hammarbyhamnen

Flera grannar vände sig mot det föreslagna elevantalet, och att ingen skolgård fanns med i planerna. Saken överklagades, och i veckan kom mark- och miljödomstolens dom. Överklagandena avslås.

Grannarnas farhågor om skolgården, eller överbelastning av trafiken runt den nya skolan. är inte relevanta i sammanhanget, menar domstolen, som konstaterar att projektet inte strider mot detaljplanen.

– Det skapar en enorm känsla av vanmakt. De bara hänvisar till detaljplanen, och staden vägrar ta ett helhetsgrepp över området, säger Magnus Warberg, ordförande i en av de bostadsrättsföreningar som överklagat projektet.

En av flera

I Norra Hammarbyhamnen är flera projekt på gång som innebär en ökning av elevantalet i området. Tullgårdsskolan byggs om för att ta emot 1200 elever, från tidigare 360.

Hamnskolan vid Vintertullstorget har lämnat in ett bygglov som dubblar det befintliga elevantalet till 444 stycken.

Om alla tre projekt färdigställs som planerat kommer de tillsammans erbjuda ungefär 3800 elevplatser.

Inte långt bort ligger också The International School of the Stockholm Region, med 650 elever.

Skolgård. Stora Blecktornsparken är en av de platser där eleverna väntas spendera sina raster. Foto: Ylva Bergman

Grönområde istället för skolgård

För den planerade skolan i Hönsfodret och Hamnskolan har närliggande grönområden, likt Stora Blecktornsparken, pekats ut som en plats eleverna kan använda på sina raster.

– Vi pratar alltså om flera tusen elever runt parken. Det innebär en enorm belastning för miljön, säger Magnus Warberg.

Enligt Magnus Warberg lutar det åt att överklaga ärendet till Mark- och miljööverdomstolen.

– Där har vi nog liten chans för framgång, men det är utgångläget just nu.

Positiv. Stadsbyggnadsborgarrådet Joakim Larsson (M) tror inte att ökningen av elever i Norra Hammarbyhamnen kommer innebära problem. Foto: Sacharias Källdén

Andra regler

Gymnasieskolor har inte samma krav på sig vad gäller skolgård, som till exempel grundskolor har. Och de grönområden som finns i området är tillräckliga, menar stadsbyggnadsborgarrådet Joakim Larsson (M).

– Jag ser inte att barn är en belastning för våra offentliga grönytor. Jag tycker det är bra att våra parker används, säger han och lägger till:

– Om underhållsfrågan blir aktuell, och slitage uppstår, då får vi lösa det.

Stockholm är en stad som växer, och behovet av nya skolor och förskolor är stort, menar Joakim Larsson.

– Det är alltid en avvägning mellan olika intressen när staden utvecklas, och det är viktigt att det finns en tillgång på skollokaler där folk bor.

Inget tak för elever

Någon övre gräns för hur många elevplatser som kan tillkomma inom ett visst område finns inte, menar Joakim Larsson.

– Om utökningarna överensstämmer med berörda detaljplaner så finns ingen formell gräns.