Skiss. Öppnare och tryggare med ett torg i mitten – så kan framtidens Sätra centrum se ut. Foto: Illustration: Ahnström & Pyk/Urban couture arkitekter

Ett steg närmare rivning av Sätra centrum

Hundratals nya bostäder, ett öppet torg och plats för kultur och barnfamiljer. Idag kan politikerna ge ett första grönt ljus för rivningen av gamla Sätra centrum och bygget av ett helt nytt.

  • Publicerad 11:56, 14 feb 2019

Vi har tidigare berättat om Sätras centrumägares planer på att riva hela det gamla slitna centrumet och ersätta det med ett nytt öppet centrum kring ett torg.

Nu har planerna tagit flera steg närmare verkligheten. I dag väntas stadsbyggnadsnämnden klubba ett start-PM för planerna.

– Sedan vi började fundera på vad vi ska göra med Sätra centrum har det här vuxit fram till ett jättespännande ärende, säger Joakim Larsson (M), stadsbyggnadsborgarråd.

Planen: Sätra centrum ska rivas

Kring det nya torget är planen att bygga fyra nya kvarter med cirka 415 nya bostäder, blandat i bostadsrätter, hyresrätter och studentbostäder. På bottenvåningen ska det finnas lokaler för butiker, service och kultur – idéer finns om bibliotek, skolor och caféer och mötesplatser för barnfamiljer och ungdomar.

Även en ny park kan byggas, mitt emot tunnelbaneuppgången.

Ska bli tryggare

Ett av målen är att centrumet ska komplettera, snarare än konkurrera med närliggande centrum i Skärholmen och Bredäng. Den genomgående tanken är också att centrumet ska upplevas tryggare än vad det gör idag.

– Generellt så har centrumanläggningar från den här tiden inte utvecklats särskilt bra. De är byggda för en annan tid och har blivit ganska illa tilltygade genom åren – det känns inte särskilt tryggt att röra sig genom dem. Det behövs fler centrumnära bostäder, butiker, kontor och annat i de här områdena. Det här kommer skapa en trygg och levande miljö, som är betydligt bättre än idag, säger Joakim Larsson.

Sätra centrum var när det invigdes 1965 Stockholms första inomhusgalleria och byggnaden är klassad som särskilt värdefull av Stadsmuseet.

Ska man riva en sån byggnad?

– Vi har bestämt oss för att pröva det här nu och under den kommande processen ska vi lyssna på alla tänkbara argument som är för eller emot. Men jag tror att de flesta är överens om att det kommer behöva göras investeringar för att få en tryggare anläggning, säger Joakim Larsson.

Rullar allt på beräknas en byggstart av det nya centrumet till tidigast 2021 och första inflytt till år 2023. Planen är att nuvarande centrumet ska behållas så länge som möjligt för att handlare och andra hyresgäster ska kunna ha öppet.

Ska bort. Sätra centrum, som byggdes på 60-talet, kan rivas och ersättas av ett torg. Foto: arkivbild

Ett öppet torg, nya bostäder och en park är några av sakerna som ska ersätta det gamla Sätra centrum. Foto: Illustration: Ahnström & Pyk/Urban couture arkitekter